PDF-oppgaver for barn og ungdom som lærer norsk

🎒📃🧒🏼👶🏼👧🏾👦🏾📃🎒

Gratis oppgaver for barn og ungdom som lærer norsk!

Her kan du laste ned gratis oppgaver og undervisningsopplegg i PDF-format for barn og ungdommer som lærer norsk som andrespråk.


(Noen av oppgavene kan også være aktuelle å bruke for barn som har norsk som morsmål.)