Forskjellig yrker ved en skole

Hvilke yrker har folk som jobber på en skole i Norge?

På en skole jobber det selvsagt mange lærere - men det finnes også mange flere yrker på en skole. Her er en liste over vanlige yrker ved skoler i Norge:

Yrker ved en skole

en lærer - en person som underviser ved en skole

en inspektør - en person som er leder for noen av lærerne ved en skole

en rektor - en person som er sjef for hele skolen

en bibliotekar - en person som jobber på biblioteket

en vaktmester - en person som reparerer og vedlikeholder skolen, møbler og utstyr ved skolen

en IKT-ansvarlig - en person som har ansvaret for datamaskiner, smarttelefoner og teknologisk utstyr ved skolen

en resepsjonist - en person som jobber i resepsjonen ved skolen

en renholder - en person som vasker på skolen

en helsesykepleier - kan jobbe med helsearbeid (veiledning, vaksinering, osv.) ved en skole

en spesialpedagog - en person som jobber med å hjelpe elever som har spesielle læringsbehov

en barne- og ungdomsarbeider - kan jobbe ved skolens skolefritidsordning (SFO) / aktivitetsskole (AKS)

en SFO-assistent - kan jobbe ved skolens skolefritidsordning (SFO) / aktivitetsskole (AKS)

Oppgaver: