Nynorsk grammatikk

www.G.NN.Bnorsk.no

Nynorsk

Lær nynorsk grammatikk her!

Her kan du lære nynorsk grammatikk.

1. Substantiv

2. Verb

3. Pronomen

4. Adjektiv

5. Preposisjonar

framfor
Kaninen er framfor koppen.

bak
Kaninen er bak koppen.

mellom
Kaninen er mellom koppane.


Kaninen sit på stolen.

ved sida av
Kaninen er ved sida av koppen.

til venstre for
Kaninen er til venstre for koppen.

til høgre for
Kaninen er til høgre for koppen.

ved sida av
Kaninen er ved sida av koppen.

over
Kaninen er over koppen.

under
Kaninen er under koppen.

i
Kaninen er i koppen.

Kvar køyrer bilen?

gjennom
Bilen køyrer gjennom tunnelen.

6. Eigedomsord

7. Spørjeord

8. Heilsetningar

9. Leddsetningar

10. Eksempelsetningar: Heilsetningar og leddsetningar

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.