Verbliste

Liste over noen norske verb

www.VerbListe.Bnorsk.no

Nedenfor ser du en liste over noen norske verb. Verbene står i alfabetisk rekkefølge.

Nedenfor ser du disse fire formene av verbene:

Infinitiv - Presens - Preteritum - Presens perfektum

å bo - bor - bodde - har bodd 

å drikke - drikker - drakk - har drukket

å finne - finner - fant - har funnet 

å gå - går - gikk - har gått 

å jobbe - jobber - jobbet - har jobbet

å ha - har - hadde - har hatt

å lete - leter - lette - har lett 

å leve - lever - levde - har levd 

å lære - lærer - lærte - har lært

å reise - reiser - reiste - har reist

å se - ser - så - har sett

å skrive - skriver - skrev - har skrevet

å snakke - snakker - snakket - har snakket

å sove - sover - sov - har sovet

å spise - spiser - spiste - har spist

å synge - synger - sang - har sunget

å tenke - tenker - tenkte - har tenkt

å tro - tror - trodde - har trodd

å være - er - var - har vært