Politikk, valg og demokrati

Her kan du lære mer om politikk, valg og demokrati på norsk!

 1. Diktatur og demokrati

Norge er et monarki og et demokrati.

 • et monarki = et land som har en konge eller ei dronning

 • et demokrati = et land der alle voksne personer kan være med og bestemme

Norge er et monarki. Norge har en konge, men kongen bestemmer ikke så mye. Det er politikerne som bestemmer. Voksne folk i Norge velger hvilke politikere som skal styre Norge. Norge er et land der alle voksne kan være med på å bestemme. Norge er et demokrati.

 • et diktatur = et land der én person, eller en liten gruppe mennesker, bestemmer det meste - et diktatur er et land der vanlige folk ikke får lov til å være med og bestemme

Norge er ikke et diktatur.

2. Storting, fylkesting og kommunestyre

Hvem bestemmer i Norge?

 • Stortinget bestemmer hva som skal skje i hele Norge. Stortinget lager lover for hele Norge, og de bestemmer hvordan vi skal bruke pengene som staten får inn når folk betaler skatt.

 • Kommunestyret bestemmer hva som skal skje i en kommune.

 • Fylkestinget bestemmer hva som skal skje i et fylke.

Til venstre på dette bildet ser du Stortinget. Stortinget ligger i Oslo sentrum.

(Foto: Gunnar Ridderström.)

3. Valg

Når det er valg, velger vi hvilke politikere som skal få styre de neste fire årene.

 • Hvert fjerde år er det Stortingsvalg. Da velger vi hvem som skal styre hele Norge.

 • Hvert fjerde år er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Da velger vi hvem som skal styre kommunene og hvem som skal styre fylkene.

Nedenfor ser du en liste over når stortingsvalgene og kommunestyre- og fylkestingsvalgene er:

4. Stemmerett

 • stemmerett = du kan stemme i et valg

Hvem har stemmerett i Norge?

 • Stortingsvalg:

  • Norske statsborgere som er over 18 år har stemmerett.

 • Kommune- og fylkestingsvalg:

  • Norske statsborgere som er over 18 år har stemmerett.

  • Statsborgere fra andre nordiske land som er over 18 år og som bor i Norge har stemmerett.

  • Utenlandske statsborgere som er over 18 år og har bodd i Norge sammenhengende i mer enn 3 år har stemmerett.

(Se https://snl.no/stortingsvalg og https://snl.no/kommunestyre-_og_fylkestingsvalg.)

5. De politiske partiene

Vi stemmer på politiske partier. De politiske partiene har forskjellige meninger om mange forskjellige ting. Folk pleier å stemme på et parti som har de samme meningene som de selv har.


Her er de ni partiene som sitter på Stortinget i perioden 2017-2021:

Det finnes mange flere politiske partier i Norge, men disse partiene er så små at de vanligvis ikke kommer inn på Stortinget. Du kan lese om noen av de små partiene som ønsker å komme inn på Stortinget i denne artikkelen fra NRK:

Oversikten nedenfor viser hvilke partier som sitter på Stortinget i perioden 2017-2021. Arbeiderpartiet og Høyre er de største partiene.

6. Høyresiden, venstresiden og sentrum

Vi kan dele inn de politiske partiene i venstresiden, sentrum og høyresiden:

 • Venstresiden vil at staten skal bestemme mye. De synes det er best at staten/kommunen driver barnehager/skoler/helsetilbud. Partiene lengst til venstre vil at de rike skal betale mer skatt.

 • Høyresiden vil at folk skal få bestemme mer selv, og at staten skal bestemme mindre. De synes også at det er bra at folk kan velge mellom offentlige og private barnehager/skoler/helsetilbud. Partiene lengst til høyre vil at folk skal betale mindre skatt.

 • Sentrum er på mange måter en mellomting mellom venstresiden og høyresiden.

7. Stortingsvalget, 2021: Politiske saker

Her er noen viktige politiske saker ved Stortingsvalget 2021. Klikk på en av sakene for å lese hva forskjellige partier mener om denne saken hos NRK.no (nivå B2-C1):

Her kan du lese om hva partiene mener om mange andre saker.

8. Stortingsvalget, 2021: Valgomater

En valgomat er en test på internett der du kan sjekke hvilket parti du er mest enig med. Her er noen valgomater for stortingsvalget 2021:

Oppgaver:

Videoer om valg og politikk