Norskoppgaver

Her finner du mange oppgaver som du kan gjøre på internett:

Disse oppgavene er knyttet til bøker som du kan kjøpe i bokhandelen, men det er mulig å gjøre mange av oppgavene selv hvis du ikke har kjøpt bøkene som hører til oppgavene. De fleste oppgavene er gratis.


Disse sidene krever lisens/betaling:

(Noen av disse sidene kan allikevel i perioder være åpne/gratis for alle.)

Oppgaver laget av Bnorsk.no:


Se også:

Her er noen flere ressurser som kan være aktuelle: