Gjør digitale oppgaver for å lære norsk!

Her finner du mange oppgaver som du kan gjøre på internett:

1. Oppgaver tilknyttet lærebøker i norsk:

Gratis digitale oppgaver:

Disse oppgavene er knyttet til bøker som du kan kjøpe i bokhandelen, men det er mulig å gjøre mange av oppgavene selv hvis du ikke har kjøpt bøkene som hører til oppgavene. Oppgavene er gratis.


Oppgaver som krever lisens/betaling:

(Noen av disse sidene kan allikevel i perioder være åpne/gratis for alle.)

2. Oppgaver fra Bnorsk.no:

I det gratis digitale norskkurset "Hekta på norsk" finner du mange digitale oppgaver - alle oppgavene er gratis!

Slik finner du digitale oppgaver i nettkurset "Hekta på norsk" - se etter dette symbolet:

I nettkurset "Hekta på norsk" finner du digitale oppgaver der du ser det blå symbolet "Gjør digitale oppgaver gratis her!".

Her er noen få eksempler på oppgaver fra det gratis norskkurset "Hekta på norsk":

www.Kahoot.Bnorsk.no --> Her finner du Kahoot-spill for folk som lærer norsk.

www.PDF.Bnorsk.no --> Her finner du forskjellige oppgaver i PDF-format.

Her er noen flere ressurser som kan være aktuelle: