ISBN-numre for publikasjoner fra Bnorsk.no

📚 www.ISBN.Bnorsk.no 📚

Her ser du ISBN-numrene til bøker/hefter/publikasjoner utgitt av Bnorsk.no:

PUBLIKASJONER PÅ BOKMÅL:

(ISBN: 9788269330106)
(ISBN: 9788269330113)
(ISBN: 9788269330144)

Se www.Rep.Bnorsk.no

PUBLIKASJONAR PÅ NYNORSK:

(ISBN: 9788269330120)
(ISBN: 9788269330137)

Sjå www.Rep.NN.Bnorsk.no.