Verb - en enkel oversikt

Vi har fire forskjellige grupper med verb på norsk, i tillegg til uregelmessige verb.
Endelsen som verbet har i preteritum viser hvilken gruppe et verb tilhører.

Verb - en detaljert oversikt

Hvilket verb skal vi bruke?

Oppgaver

VERB:

 1. Lær noen nye verb her: http://portal.sandefjordskolen.no/verbanimasjon/

 2. Oppgave (nivå A1): "Verb": http://bit.ly/2lZb9WV

 3. Oppgave (nivå A1): "Verb": http://bit.ly/2jWiXaO

 4. Gjør disse oppgavene: "Verb": https://goo.gl/1nqZLg

 5. Gjør disse oppgavene: "Hva gjør de?": https://goo.gl/rkF1Uq

 6. Gjør disse oppgavene: "Fritid": https://goo.gl/3pbQ1d


PRETERITUM:

 1. Gjør oppgave 1-10 her: http://bit.ly/2R3vfbP

 2. Se denne filmen om preteritum: http://bit.ly/2V3jTXi

 3. Gjør denne oppgaven om preteritum: http://bit.ly/2VoaC1q

 4. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2H3WlOv


PRESENS PERFEKTUM:

 1. Se denne videoen om presens perfektum (Norwegian Teacher Karin): http://bit.ly/2BaZJDm

 2. Gjør oppgave 6.1: Preteritum eller presens pefektum? http://bit.ly/2BbVk3b (Du kan se på denne listen over norske verb for å finne ut hvordan du skriver verbet i presens perfektum: http://www.grammatikk.com/pdf/VerbStor.pdf )

 3. Gjør oppgave 11.6: Verb, her: http://bit.ly/32dDp7T

 4. Se denne videoen om presens perfektum (Norsklærer Karense): http://bit.ly/2MDuuGj

 5. Gjør oppgave 2 om presens perfektum (litt vanskelig): http://bit.ly/2Bc8lJS


IMPERATIV:

 1. Oppgave: Min vei: Imperativ: http://bit.ly/2kS5i5a

 2. Oppgave: God i norsk 2: http://bit.ly/2mi7mDN

 3. Oppgave: Gjør om setningene til imperativ: http://bit.ly/2m1rQ3O

 4. Lær om imperativ her: Norsksidene: http://bit.ly/2mmvchL

 5. Finn imperativ i denne teksten: http://bit.ly/2mpz1CZ


MODALVERB (MODALE HJELPEVERB):

A1:

 1. Oppgave: Modalverb: http://bit.ly/2njxFKi

 2. Video: Kan, vil, skal, må (modalverb): http://bit.ly/2mQGBqn

 3. Oppgave: Kan, vil, skal må: https://bit.ly/3bVw5EQ

A2:

 1. Håndbok i grammatikk, oppgave 10A: http://bit.ly/2TcY5Za

 2. Praktisk norsk 2 (gammel versjon): http://bit.ly/2mOjX1S

 3. Jobbnorsk: Oppgaver med modalverb:

  • Oppgave 1: Skriv setningene en gang til og bruk modale verb.

  • Oppgave 2: Skriv setningene en gang til og bruk modale verb.

  • Oppgave 3: Sett verbet inn i teksten i riktig form.

B1:

 1. Håndbok i grammatikk, oppgave 10B: http://bit.ly/2lfZIcX

 2. Håndbok i grammatikk, oppgave 10C: http://bit.ly/2lKkDFw

Viktg norsk grammatikk: