Det-setninger

www.Det.Bnorsk.no

Det-setninger:

På norsk bruker vi ganske ofte det-setninger for å fokusere på noe av informasjonen som vi snakker eller skriver om. 


Hva er en "Det-setning"? Her er noen eksempler:


Forskjellige typer det-setninger

Her kan du lære om forskjellige typer det-setninger:


Presentering

Ny informasjon står sjelden først i en setning på norsk. Derfor bruker vi ofte det som et esktra subjekt først i setningen for å presentere det egentlige subjektet.

Eksempler:


Utbryting

I utbryting bruker vi det sammen med som for å fokusere på en bestemt del av setningen:

Eksempler:


Setninger uten logisk subjekt

Noen verb har ikke noe logisk subjekt. Dette gjelder særlig verb som handler om været. På norsk må vi imidlertid alltid ha et subjekt i helsetninger, så da bruker vi det som formelt subjekt:

Eksempler:

Oppgaver med det-setninger

Her er noen oppgaver og videoer du kan bruke for å lære mer om "Det-setninger":

1) Min vei - gjør oppgave 6 her: https://minvei.no/read/b9c60fcd-832a-4f63-bbce-35fb26edc7aa

2) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 3 her: http://bit.ly/391NDOV

3) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 4A her: http://bit.ly/3oZ2T4x

4) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 4B her: http://bit.ly/2KrByZB

5) Min vei - gjør oppgave 5, 6 og 7 her: http://bit.ly/2XVOPwS 

Videoer om det-setninger:

Se denne videoen om det-setninger: https://www.youtube.com/watch?v=VhoMVdUFlIY

Se videoen "Det-setninger, del 1" fra Norskdrypp: https://youtu.be/a0V3O5k59cA 

Lær mer om det-setninger på disse nettstedene: