Diftonger på norsk


Lær å uttale diftonger på norsk her!

DIFTONGER:

En diftong er er to forskjellige vokaler som står etter hverandre, og der disse to vokalene til sammen uttales annerledes enn om vokalene hadde stått hver for seg. Vi har fem vanlige diftonger på norsk, og disse ser du nedenfor.

Diftonger

.....................................................................................

 • ei: hei, lei, vei, sei (en fisk)

  • I noen ord har bokstavene "eg" samme lyd som diftongen "ei": jeg, deg, seg, meg, veg (alternativ skrivemåte for "vei")

.....................................................................................

 • ai: hai, pai, kai

  • I noen ord har bokstavene "aj" samme lyd som diftongen "ai": Kaja

.....................................................................................

 • øy: øy, høy

  • I noen ord har bokstavene "øg" samme lyd som diftongen "øy": høg (alternativ skrivemåte for "høy")

.....................................................................................

 • oi: oi, boikott

  • I noen ord har bokstavene "oy" samme lyd som diftongen "oi": soya

.....................................................................................

 • au: au, tau, sau, maur

.....................................................................................

ANNONSE:

NO: Ta det populære nettkurset i norsk "Mysteriet om Nils" på nivå A1-A2 eller nivå B1-B2!

EN: Take the popular online Norwegian Course "The Mystery of Nils" (level A1-A2 or level B1-B2)!

Videoe om diftonger:

Fire norske diftonger.
(Video av Torill Høiby.)