Diftonger på norsk


Lær å uttale diftonger på norsk her!

DIFTONGER:

En diftong er er to forskjellige vokaler som står etter hverandre, og der disse to vokalene til sammen uttales annerledes enn om vokalene hadde stått hver for seg. Vi har fem vanlige diftonger på norsk, og disse ser du nedenfor.

Diftonger

.....................................................................................

 • ei: hei, lei, vei, sei (en fisk)

  • I noen ord har bokstavene "eg" samme lyd som diftongen "ei": jeg, deg, seg, meg, veg (alternativ skrivemåte for "vei")

.....................................................................................

 • ai: hai, pai, kai

  • I noen ord har bokstavene "aj" samme lyd som diftongen "ai": Kaja

.....................................................................................

 • øy: øy, høy

  • I noen ord har bokstavene "øg" samme lyd som diftongen "øy": høg (alternativ skrivemåte for "høy")

.....................................................................................

 • oi: oi, boikott

  • I noen ord har bokstavene "oy" samme lyd som diftongen "oi": soya

.....................................................................................

 • au: au, tau, sau, maur

.....................................................................................

🇳🇴: UTTALE OG DIALEKTER:
På disse sidene kan du lære hvordan du uttaler bokstavene i norske ord (på bokmål), når du leser ordene på "standard østnorsk" (slik mange folk i Oslo-området og andre steder på Østlandet snakker). Husk at vi har mange forskjellige dialekter i Norge, og at uttalen varierer fra en dialekt til en annen.

🇬🇧: PRONUNCIATION AND LOCAL DIALECTS:
On these pages, you can learn Norwegian pronunciation. As there is no official standard for pronunciation in Norwegian, we have chosen to present the way many people in Oslo and the surrounding areas pronounce the letters when reading Norwegian (bokmål) words. Please note that there are many different local dialects in Norway, and that pronunciation varies from one dialect to another.

(Nedenfor annonsene finner du en video om diftonger.)

Videoe om diftonger:

Fire norske diftonger.
(Video av Torill Høiby.)