Datakurs 5:

Vi øver på å bruke Word

www.Datakurs5.Bnorsk.no

Vi øver på å bruke Word

I dag skal vi lære om dette:

 • å lage en tabell i Word

 • å sette inn bilder i Word

 • å endre skriftstørrelse i Word

Dette skal du gjøre:
Du skal lage et dokument om deg selv som ligner mest mulig på dette dokumentet, men som handler om deg:

Oppgave 1: Lag en overskrift

 • Åpne Word og lag et nytt dokument.

 • Lagre dokumentet.

 • Skriv overskriften "Livet mitt i Norge" øverst på siden.

 • Marker teksten "Livet mitt i Norge" ved å holde venstre musetast nede mens du drar musa over denne teksten.

 • Klikk på "Tittel" for å gjøre teksten du har markert til en tittel, slik:

Oppgave 2: Sett inn en tabell

 • Klikk på enter for å gå til en ny linje i Word.

 • Sett inn en tabell med 2 kolonner og 5 rader. Slik setter du inn en tabell:

Oppgave 3: Endre skriftstørrelsen

 • Skriv om deg selv i den første ruta i tabellen.

 • Marker teksten du har skrevet.

 • Endre skriftstørrelsen for teksten i den første ruta til 14.

 • Slik endrer du skriftstørrelsen:

Oppgave 4: Sett inn bilder

 • Ta et bilde av deg selv med kameraet på pc-en din. Lagre bildet i "bilder"-mappen på pc-en.

 • Sett inn dette bildet i ruta øverst til høyre i tabellen.

 • Slik setter du inne et bilde:

Oppgave 5:

 • Fortsett å skrive om deg selv, og sett inn bilder som passer til.

 • Du kan finne bilder på internett, lagre dem på pc-en, og sette dem inn i dokumentet.

 • Husk: Du skal lage et dokument som ligner på dokumentet som du ser øverst på denne siden, men dokumentet skal handle om deg selv.

Oppgave 6: Sett inn figur

 • I den siste ruta nederst til høyre i tabellen skal du sette inn en tankeboble.

 • Slik setter du inn figuren "tankeboble":

Oppgave 7: Gjør dokumentet ferdig

 • Gjør dokumentet ditt ferdig.