Lær å bruke Excel!

Datakurs 8.

www.Datakurs8.Bnorsk.no

Lær å bruke Excel her!

I denne leksjonen skal vi lære å bruke Excel.

 1. Hva er forskjellen mellom Word, PowerPoint og Excel?

Word:
Vi bruker Word til å skrive.

PowerPoint:
Vi bruker PowerPoint til å presentere.

Excel:
Vi bruker Excel til å regne.

2. Forskjellige regnearkprogrammer:

Excel er et regnearkprogram. Her er fire forskjellige regnearkprogrammer:

Disse fire programmene er forskjellige fra hverandre, men de kan brukes til å gjøre mange av de samme tingene.

I resten av denne leksjonen skal vi lære om å bruke Microsoft Excel.

3. Hva bruker vi Excel til?

Vi bruker Excel til å regne ut forskjellige ting. Vi kan bruke Excel til å gjøre veldig mange forskjellige ting. I denne leksjonen skal vi bare lære å bruke Excel til disse tingene:

 • pluss (+)

 • minus (-)

 • dele (/)

 • gange (*)

4. Hvem bruker Excel?

Her er noen eksempler på folk som bruker Excel:

 • Økonomer og regnskapsførere: Folk som jobber med økonomi og regnskap bruker Excel veldig mye.

 • Administrasjonsmedarbeidere: Folk som jobber med administrasjon bruker ofte Excel.

 • Ingeniører: Ingeniører bruker ofte Excel.

 • Vi kan også bruke Excel hjemme. Vi kan for eksempel bruke det til å regne ut hvor mye penger vi tjener og hvor mye penger vi bruker.

5. Celler, rader og kolonner

Når du åpner Excel ser du et rutenett. Rutenettet består av rader og kolonner.

 • En kolonne: kolonnene er vertikale - se den grønne kolonnen på dette bildet.

 • En rad: radene er horisontale - se den gule raden på dette bildet

Ei celle = ei rute i rutenettet.

Alle celler har et navn. Navnet blir bestemt av kolonnen og raden som cellen er plassert i.

 • Den gule cellen heter A1 fordi den står i kolonne A og rad 1.

 • Den røde cellen heter B2.

 • Den blå cellen heter C5.

 • Hva heter den grønne cellen?

 • Hva heter den lilla cellen?

6. Formler

En formel = et regnestykke i Excel.
Når vi skriver en formel i Excel må vi skrive = (likhetstegn) først i formelen.

Her er et eksempel på en formel i Excel:

=C5+B2

Denne formelen legger sammen det som står i celle C5 og B2.
HUSK: Når du har skrevet en formel i en celle må du trykke på Enter-tasten for å aktivere formelen!

Vi har satt inn formelen
=C5+B2
i celle D6.

Denne formelen legger sammen det som står i celle C5 og B2.

Vi har satt inn formelen
=C5+B2
i celle D6.

Denne formelen legger sammen det som står i celle C5 og B2.

Vi har satt inn formelen
=C5+B2
i celle D6.

Denne formelen legger sammen det som står i celle C5 og B2.

7. Formellinjen

Øverst på regnearket er det en linje som heter formellinjen. Når vi klikker på en celle med en formel i, kan vi se formelen i formellinjen,

På dette bildet er fomellinjen merket med en rød ring. Vi har klikket på celle C5, og formellinjen viser nå formelen som står i celle C5.

8. Tall, formler og tekst

Vi kan ha et tall, en formel eller tekst i ei celle.

Eksempel:

 • I celle B3, B4 og B5 står det tekst.

 • I celle C3 og C4 står det tall.

 • I celle C5 står det en formel.

  • Når vi trykker på Enter-tasten etter at vi har satt inn en formel, så regner Excel ut hva svaret av formelen blir og setter dette tallet inn i cellen der formelen står.

  • Vi kan se selve formelen i formellinjen øverst på regnearket, eller ved å dobbeltklikke på cellen.

Nå skal vi lære å lage formler med pluss, minus, dele og gange:

9. Pluss (+)

I celle C5 står denne formelen:
=C3+C4

10. Minus (-)

I celle C10 står denne formelen:
=C8-C9

11. Dele (/)

I Celle C15 står denne formelen:
=C13/C14

12. Gange (*)

I celle C20 står denne formelen:
=C18*C19

13. Å sette inn kantlinjer (streker rundt celler)

Vi kan lage kantlinjer (streker rundt celler) ved å klikke på "Hjem" og deretter på kantlinjeikonet:

Kantlinjeikonet er merket med en rød ring på dette bildet.

14. Fyllfarge

Vi kan fargelegge en celle ved å gå til "Hjem" og klikke på fyllfargeikonet:

Fyllfargeikonet er merket med en rød ring på dette bildet.

15. Ark

Nederst på regnearket er det noen faner vi kan klikke på for å åpne flere regneark. Hvis vi ønsker enda flere regneark, kan vi klikke på +.

Oppgaver: Hva vet du om Excel?

Gjør oppgaver i Excel her:

Last ned disse oppgavesettene til pc-en din og åpne dem i Excel på pc-en din.Klikk på en av lenkene under, og så må du klikke på nedlastingspilen øverst til høyre på skjermen for å laste ned filene! Deretter kan du gjøre oppgavene.

Videoer om Excel

Lær å bruke Excel med disse videoene:

Gratis Excel-kurs for nybegynnere
Av: Excelakademiet.no

Innføring i Excel
Av: Olahafs

Excel på norsk: Grunnleggende bruk av Excel - 01
Av: Ketil Melhus

Grunnleggende innføring i Excel (2010)
Av: Magnus Nohr

Lær mer om Excel her: