Datakurs 7:

Word: Lær å sette inn bunntekst, topptekst, sidetall, overskrifter og innholdsfortegnelse

www.Datakurs7.Bnorsk.no

Lær mer om å bruke Word her!

Nå skal vi øve på dette:

  1. å sette inn et bilde

  2. å sette inn topptekst

  3. å sette inn bunntekst

  4. å sette inn sidetall

  5. å sette inn overskrifter

  6. å sette inn en innholdsfortegnelse

  7. å sette inn et sideskift

Først må du åpne et Word-dokument. Dokumentet må ha mye tekst og være flere sider langt.

(Her finner du Word på internett.)
  1. Sett inn et bilde

Gå til den første siden i dokumentet. Klikk på Sett inn > Bilder > Bilder på internett. Sett inn et bilde som passer som forsidebilde til teksten i Word-dokumentet ditt.

2. Sett inn topptekst

Klikk på Sett inn > Topptekst. Sett inn en topptekst i dokumentet. Skriv fornavnet ditt i toppteksten.

3. Sett inn bunntekst

Klikk på Sett inn > Bunntekst. Sett inn bunntekst i dokumentet. Skriv inn tittelen til dokumentet i bunnteksten.

4. Sett inn sidetall

Klikk på Sett inn > Sidetall. Sett inn sidetall nederst på siden.

5. Sett inn overskrifter

Finn en setning i teksten som skal være overskrift. Marker teksten med musepekeren. Klikk på Hjem > Overskrift 1 slik at denne setningen blir en overskrift.

Sett inn 3 overskrifter eller mer, forskjellige steder i teksten.

6. Sett inn en innholdsfortegnelse

Gå til den første siden i dokumentet og klikk et sted under bildet du har satt inn som forsidebilde.

Klikk på Referanser > Innholdsfortegnelse. Word setter nå inn en innholdsfortegnelse med de overskriftene du har laget i dokumentet.

7. Sett inn sideskift

Gå til linjen under innholdsfortegnelsen. Klikk på Sett inn > Sideskift for å sette inn sideskift.