Personlig pronomen, subjektsform

www.Pronomen1.Bnorsk.no

Oppgaver: