Hvilken, hvilket, hvilke


Hvilken/hvilket/hvilke:

 • Vi bruker hvilken med substantiv som er hankjønn eller hunkjønn, entall:

  • (en bil) --> Hvilken bil er din?

  • (ei jakke) --> Hvilken jakke er din?

 • Vi bruker hvilket med substantiv som er intetkjønn, entall:

  • (et hus) --> Hvilket hus er ditt?

 • Vi bruker hvilke med substantiv som er i flertall:

  • (to penner) --> Hvilke penner er dine?

OPPGAVER:

1) Hvilken/hvilket/hvilke: Oppgave 4C.1: http://bit.ly/2lUyqJ1

2) Spørreord: Hvilken/hvilket/hvilke: http://bit.ly/2kJsLWa