Samfunns-kunnskap

Lær om det norske samfunnet.
Ta et kurs i samfunnskunnskap.

Her kan du lære samfunnskunnskap!

Lær om det norske samfunnet her.

Statsborgerprøven og kurs i samfunnskunnskap

Innvandrere fra visse land må ta et kurs i samfunnskunnskap på 50 timer. Mange innvandrere må dessuten ta statsborgerprøven for å få norsk statsborgerskap. Samfunnskunnskap.no  er Kompetanse Norge sitt offisielle nettsted for kurset "50 timer samfunnskunnskap" og for statsborgerprøven, og du finner pensum til samfunnskunnskapskurset og statsborgerprøven på denne nettsiden. Obs! Det har nå blitt lansert et nytt nettsted for de som får opplæring i samfunnskunnskap etter ny læreplan (2021), og dette nye nettstedet er tilgjengelig på mange språk her: lp2021.samfunnskunnskap.no.

Lær samfunnskunnskap på Bnorsk.no!

Nedenfor finner du gratis ressurser fra Bnorsk.no om samfunnskunnskap, organisert i 11 forskjellige kategorier. De første syv kategoriene er de samme som de syv emnene som inngår på nettsiden Samfunnskunnskap.no.  Ressursene nedenfor dekker ikke hele pensumet på Samfunnskunnskap.no, men kan brukes som et supplement til dette pensumet. 

1. Ny innvandrer i Norge

2. Historie, geografi og levesett

3. Barn og familie

4. Helse

5. Utdanning og kompetanse

6. Arbeidsliv

7. Demokrati og velferdssamfunn

Lesing (A1-A2):
Norges yngste ordfører

8. Religion, tradisjoner og høytider

9. Bolig

10. Personlig økonomi

11. Klima og miljø

12. Forvar

Flere ressurser om det norske samfunnet

Her er noen nettsteder der du kan lære mer om samfunnskunnskap og det norske samfunnet:


Andre relevante lenker:

Livsmestring