Samfunns-kunnskap

Lær om det norske samfunnet.
Ta et kurs i samfunnskunnskap.

Her kan du lære samfunnskunnskap!

Lær om det norske samfunnet her.

Statsborgerprøven og 50-timers kurs i samfunnskunnskap

Innvandrere fra visse land må ta et kurs i samfunnskunnskap på 50 timer. Mange innvandrere må dessuten ta statsborgerprøven for å kunne få norsk statsborgerskap. Her finner du Kompetanse Norge sitt offisielle nettsted for kurset "50 timer samfunnskunnskap" og for statsborgerprøven:

Samfunnskunnskap.no

denne nettsiden finner du pensum til faget
"50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere" og til "statsborgerprøven".

Lær samfunnskunnskap på Bnorsk.no!

Nedenfor finner du gratis ressurser fra Bnorsk.no om samfunnskunnskap, gruppert på samme måte som de syv emnene som inngår på nettsiden www.Samfunnskunnskap.no.

1. Ny innvandrer i Norge

2. Historie, geografi og levesett (og religion, tradisjoner)

3. Barn og familie (og bolig)

4. Helse

5. Utdanning og kompetanse

6. Arbeidsliv (og lønn, personlig økonomi)

7. Demokrati og velferdssamfunn

Lesing (A1-A2):
Norges yngste ordfører

Flere ressurser om det norske samfunnet

Her er noen nettsteder der du kan lære mer om samfunnskunnskap og det norske samfunnet:


Andre relevante lenker: