Pronomen

GRAMMATIKK

Pronomen

Oppgaver om pronomen:

1) Oppgave 1.4: http://bit.ly/2jWwrDs

2) God i norsk 1: Kap. 2: http://bit.ly/2lD40Ly

3) Oppgave 6a og 6b: http://bit.ly/2kkTAjp

4) Oppgave 4.8: http://bit.ly/2lxenjZ

5) Oppgave 1.5: Verb eller pronomen? http://bit.ly/2lFDoJx

6) Praktisk norsk 2: Pronomen: http://bit.ly/2lA9arD

7) Subjektsform/objektsform: Oppgave 4: http://bit.ly/2kgEGus

8) Subjektsform/objektsform: Oppgave 2.5: http://bit.ly/2k79AFk

9) Gjør oppgave 4a, 4b og 4c her: https://bit.ly/2IxIl2B

Det er også noen oppgaver med pronomen her:

10) Praktisk norsk 1: Hvem, hva, hvor? http://bit.ly/2UB2zJn

Refleksivt pronomen:

1) God i norsk: Refleksive verb: http://bit.ly/2otF22R

2) Oppgave 2.6: Refleksivt pronomen: http://bit.ly/33mzDcP

3) Oppgave 7.10: Refleksivt pronomen: http://bit.ly/35mMPjD

4) Oppgave 6: Refleksive pronomen: http://bit.ly/3247Hdt

5) Oppgave 15 A og 15 B: Refleksive verb: https://bit.ly/3eEyvZl

Nivå A2-B1:

5) NTNU: Oppgave 3.2: http://www.hf.ntnu.no/now/now2/0302.htm

6) NTNU: Oppgave 3.4: http://www.hf.ntnu.no/now/now2/0304.htm

Skriveoppgave om refleksivt pronomen:

Hva gjør de?
Skriv en setning om hver person på bildet. Bruk et refleksivt verb i hver setning.

Video om refleksive verb:

Norsklærer Karense: Refleksive verb
https://youtu.be/JQ5frAGjZi0

Lær om pronomen her:

  1. Les om pronomen her: http://jobbnorsk.no/?page_id=253

  2. Lær om pronomen her: https://bit.ly/3on2Pvp

Video

Se også:

Viktig norsk grammatikk: