Mange og mye

Mange og mye

  • Vi bruker "mange" om ting/personer/dyr/osv. som kan telles.

  • Vi bruker "mye" om ting som ikke kan telles.


Eksempler:

  • Mange: mange barn, mange mennesker, mange dyr, mange bøker, mange planter...

  • Mye: mye luft, mye vann, mye kaffe, mye sukker...


Oppgaver med mange og mye:

(2) Oppgave: http://bit.ly/2EABEYS

(3) Oppgave 5A: http://bit.ly/2YJHChI

(4) Oppgave 5B: http://bit.ly/2QodqFM

I denne oppgaven trenger du disse ordene:

-- mange - flere - flest/fleste

-- få - færre - færrest/færreste

-- mye - mer - mest/meste

-- lite - mindre - minst/minste

(5) Oppgave 7.1: http://bit.ly/2wnYa2E

(6) Oppgave 12.5: http://bit.ly/3cuPNsn

Video: Mange, mye og masse