Gratis grammatikkhuskelapp - viktig norsk grammatikk

GRAM.Bnorsk.no

Gratis:

Grammatikkhuskelapp

Her kan du laste ned "GRAMMATIKKHUSKELAPPEN: Viktig norsk grammatikk for deg som lærer norsk på nivå A1, A2 og B1".

Heftet er i PDF-format. Det kan skrives ut på to sider på ett A4-ark. Brett arket på den stiplede linjen .


(Husk å krysse av på "vend på kortsiden" i skriverinnstillingene når du skriver ut dokumentet på en skriver eller kopimaskin.)

GRAMMATIKKHUSKELAPPEN_Norsk_A1_A2_B1 - v2_2.pdf

Lignende ressurser fra andre utgivere:

Her er noen lignende ressurser fra andre utgivere. Disse ressursene er ikke gratis, men de koster ikke så mye.

Viktig norsk grammatikk: