Idiomer og faste uttrykk

idiomer.Bnorsk.no

22 vanlige faste uttrykk på norsk

Her er 22 faste uttrykk som vi ofte bruker på norsk:


Du ser tilfeldigvis noe.

Jeg fikk øye på en jeg kjenner da jeg gikk til skolen.


Du trenger noe.

Jeg skal kjøpe en leilighet, så jeg har behov for å låne penger.


Du gjør/føler/tenker noe fordi noe spesielt har skjedd.

Kjæresten hans forlot ham i går, så han har grunn til å være trist.


Du vil kjøpe/spise/drikke noe.

Jeg har lyst på ny mobiltelefon. Jeg har lyst på pizza og cola.


Du vil gjøre noe.

Jeg har lyst til å lære norsk. Jeg har lyst til å se på tv.


Du må gjøre noe.

Alle som jobber har plikt til å betale skatt.


Du har nok penger.

Jeg har råd til å kjøpe en ny mobiltelefon, men jeg har ikke råd til å kjøpe et stort hus.


Du synes at noe er viktig.

Læreren legger vekt på at elevene skal øve på å snakke norsk i klasserommet.


Du savner noe/noen.

Jeg lengter etter sommeren. Familien min er i et annet land og jeg lengter etter dem.


Det er noe du ikke vet, så du har et spørsmål om noe.

Jeg lurer på hvor den nye eleven i klassen kommer fra. Jeg lurer på om det blir regn i dag.


Du liker noe, du synes noe er viktig.

Læreren setter pris på at elevene ikke bråker og roter i klasserommet.


Du passer på at noe ikke blir ødelagt, at noe ikke går i stykker.

Jeg må ta vare på den nye mobiltelefonen min slik at den ikke blir ødelagt.


Du tror at noe kanskje ikke er sant/riktig.

Alex sier at han er millionær, men jeg tviler på at det er riktig.


Du trenger noe, du må ha noe.

Jeg må drikke kaffe hver morgen for å våkne ordentlig, jeg er avhengig av kaffe.


Du mener det samme som en annen person om en bestemt ting.

Jeg er enig i at det er dyrt å bo i Norge.


Du mener det samme som en annen person.

Du sier at Norge er et fint land, og jeg er enig med deg.


Du liker noe, du synes at noe er interessant.

Jeg er interessert i politikk, men jeg er ikke interessert i fotball.


Du vet noe.

Jeg har bodd i Norge i fem år, så jeg er klar over at det ofte er kaldt her om vinteren.


Du er trist.

Jeg er lei meg fordi jeg savner familien min.


Du må gjøre noe.

Jeg er nødt til å lære norsk fordi jeg vil jobbe i Norge.


Du vet noe helt sikkert.

Hvor er mobiltelefonen min? Jeg er helt sikker på at den var her i stad.


Du pleier å gjøre/oppleve noe.

Jeg har bodd i Norge i ti år, så jeg er vant til at det er kaldt om vinteren.

Jeg har jobbet som lærer i femten år, så jeg er vant til å undervise.

Oppgaver: