Refleksivt pronomen og refleksive verb

www.Refleksivt.Bnorsk.no

GRAMMATIKK

Refleksivt pronomen og refleksive verb

Her kan du lære om refleksivt pronomen. 

Refleksivt pronomen

Vi bruker refleksivt pronomen sammen med refleksive verb.

Her ser du forskjellige former av refleksivt pronomen:

Her er noen refleksive verb:

Skriveoppgave om refleksivt pronomen:

Hva gjør de?
Skriv en setning om hver person på bildet. Bruk et refleksivt verb i hver setning.

Oppgaver:

Oppgaver om refleksivt pronomen:

1) God i norsk: Refleksive verb: http://bit.ly/2otF22R

2) Oppgave 2.6: Refleksivt pronomen: http://bit.ly/33mzDcP

3) Oppgave 7.10: Refleksivt pronomen: http://bit.ly/35mMPjD

4) Oppgave 6: Refleksive pronomen: http://bit.ly/3247Hdt 

5) Oppgave 15 A og 15 B: Refleksive verb: https://bit.ly/3eEyvZl 

Nivå A2-B1:

5) NTNU: Oppgave 3.2: http://www.hf.ntnu.no/now/now2/0302.htm

6) NTNU: Oppgave 3.4: http://www.hf.ntnu.no/now/now2/0304.htm 

Video om refleksive verb:

Norsklærer Karense: Refleksive verb
https://youtu.be/JQ5frAGjZi0 

Se også: