Nynorsk

Ressursar for deg som lærer nynorsk

Nynorsk.Bnorsk.no

Velkomen!

Nynorsk.Bnorsk.no er sida for deg som lærer nynorsk!

For deg som lærer nynorsk

Her er ei liste med ressursar for deg som lærer nynorsk som andrespråk:

Ordbøker og vokabular


Oppgåver på internett


Lesing


Grammatikk


Nynorskportalar


 Ny! Lytte


Tema på nynorsk:


Leksikon på nynorsk


Nynorsk kultur og historie


Rettskriving


Norskprøve og Bergenstesten

Sjå òg www.NP.Bnorsk.no.


For elevar som allereie kan bokmål


Automatisk omsetjing


For lærarar

Nynorsk

Nynorsk eller bokmål?

Nokre relevante videoar på nynorsk

Perlas ABC-song, frå tv.nrk.no 

Perla syng "Du skal ikkje tru det blir sommar..." - frå tv.nrk.no 

Perla syng "Dei tre små fisk..." - frå tv.nrk.no 

Nynorsk som andrespråk: www.Nynorsk.Bnorsk.no 

Denne sida er på nynorsk.

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.