Nynorsk

Ressursar for deg som lærer nynorsk

NYNORSK.Bnorsk.no

For deg som lærer nynorsk

Her er ei liste med ressursar for deg som lærer nynorsk som andrespråk:

Ordbøker og vokabular


Oppgåver på internett


Lesing


Grammatikk


Nynorskportalar


Leksikon på nynorsk


Nynorsk kultur og historie


Rettskriving


Norskprøve og Bergenstesten

Sjå òg www.NP.Bnorsk.no.


For elevar som allereie kan bokmål


Automatisk omsetjing


For lærarar

Nynorsk eller bokmål?

Nokre relevante videoar på nynorsk

Perlas ABC-sang, frå tv.nrk.no

Perla syng "Du skal ikkje tru det blir sommar..." - frå tv.nrk.no

Perla syng "Dei tre små fisk..." - frå tv.nrk.no

Nynorsk som andrespråk: www.nynorsk.Bnorsk.no

Bokmål?

www.Bnorsk.no kan du lære bokmål.