Eiendomsord

GRAMMATIKK

Eiendomsord

Her kan du lære om eiendomsord på norsk.
Eiendomsord er en type determinativer (bestemmerord) (lær om ordklassene her).

Lær mer om eiendomsord

Lær mer om eiendmsord her: http://bit.ly/2IXdScl

Oppgaver om eiendomsord:

Oppgaver med eiendomsord:

  1. Gjør alle oppgavene i kapittel 6: http://bit.ly/2UZzImK

  2. Gjør oppgave 3a, 3b og 3c: http://bit.ly/2vpCX86

  3. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2IZdgDo

  4. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2UVI92s

5. Oppgave: Eiendomsord: https://bit.ly/3qgQ2xu

6. Eiendomsord: Gjør oppgave 5: http://bit.ly/2otTGqK


Filmer om eiendomsord:

  1. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2UGDWL5

  2. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2XLJeXH

  3. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2PyAyRO

  4. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/34f6vEE

  5. Se denne filmen om sin/si/sitt/sine: http://bit.ly/31YVLZG

Sin/si/sitt/sine

Når skal vi bruke sin/si/sitt/sine?
Vi bruker sin/si/sitt/sine når subjektet i setningen er i tredje person og objektet i setningen tilhører subjektet.

Viktig norsk grammatikk: