Eiendomsord

GRAMMATIKK

Eiendomsord

Her kan du lære om eiendomsord på norsk.
Eiendomsord er en type determinativer (bestemmerord) (lær om ordklassene her).

Lær mer om eiendomsord

Lær mer om eiendmsord her: http://bit.ly/2IXdScl 

Oppgaver om eiendomsord:

Oppgaver med eiendomsord:

5. Oppgave: Eiendomsord: https://bit.ly/3qgQ2xu  

6. Eiendomsord: Gjør oppgave 5: http://bit.ly/2otTGqK


Filmer om eiendomsord:

Sin/si/sitt/sine

Når skal vi bruke sin/si/sitt/sine?
Vi bruker sin/si/sitt/sine når subjektet i setningen er i tredje person og objektet i setningen tilhører subjektet.

EKSEMPEL:

Katja har en hund.

Hun liker hunden sin.

(«Hun» er subjekt i setningen, og hunden tilhører subjektet i setningen, den tilhører Katja --> Derfor bruker vi «sin».)

 

Robert ser hunden til Katja.

Han liker hunden hennes.

(«Han» er subjekt i setningen, men hunden tilhører ikke subjektet i setningen, den tilhører ikke Robert --> Derfor bruker vi ikke «sin».)


Viktig norsk grammatikk: