Eiendomsord

GRAMMATIKK

Eiendomsord

Lær mer om eiendomsord

Lær mer om eiendmsord her: http://bit.ly/2IXdScl

Oppgaver med eiendomsord:

  1. Gjør alle oppgavene i kapittel 6: http://bit.ly/2UZzImK
  2. Gjør oppgave 3a, 3b og 3c: http://bit.ly/2vpCX86
  3. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2IZdgDo
  4. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2UVI92s

5. Oppgave: Eiendomsord: http://bit.ly/2WsfH5O

6. Eiendomsord: Gjør oppgave 5: http://bit.ly/2otTGqK


Filmer om eiendomsord:

  1. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2UGDWL5
  2. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2XLJeXH
  3. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/2PyAyRO
  4. Se denne filmen om eiendomsord: http://bit.ly/34f6vEE
  5. Se denne filmen om sin/si/sitt/sine: http://bit.ly/31YVLZG

Sin/si/sitt/sine

sin si sitt sine - når bruker vi sin si sitt sine - Bnorsk A2.pdf

Viktig norsk grammatikk: