Lær om data, pc-er og IKT her!

Her kan du forbedre dine digitale ferdigheter.

Del A: Nettleksjoner

Her finner du gratis leksjoner i digitale ferdigheter på nett:

Tips til lærere:
Slik bruker du dette datakurset i klasserommet

Velg en eller flere nettleksjoner ovenfor som du vil undervise i. Les nøye gjennom nettleksjonen(e) for å være sikker på at du forstår alt som inngår i leksjonen.


De enkleste nettleksjonene

Noen av leksjonene består kun av informasjon som skal læres, samt en digital oppgave som skal gjøres for å teste at elevene har lært det de skal lære. Dette gjelder for eksempel leksjonen om pc-mus og leksjonene ord & uttrykk 1 og 2. Gjennomgå stoffet på storskjerm og/eller la elevene lese gjennom stoffet selv. Be deretter elevene om å gjennomføre den digitale oppgaven for å sjekke at de har lært det de skal lære. Når de har gjort den digitale oppgaven, får de se resultatet - og du kan be dem vise deg resultatet, slik at du ser om de har lært det de skal.


Nettleksjoner der elevene skal gjøre mange oppgaver på pc-ene sine

Noen av leksjonene inkluderer mange oppgaver som elevene skal gjøre på pc-ene sine. Dette gjelder for eksempel leksjonen om pc-tastaturet og leksjon 1 og 2 om Word. Disse leksjonene kan du gjennomgå slik:

  1. Vis listen over oppgaver som skal gjøres på storskjermen.

  2. Gjør den første oppgaven på storskjermen.

  3. Be elevene gjøre den første oppgaven på sine pc-er.

  4. Gå rundt i klasserommet og sjekk at alle har fått til den første oppgaven.

  5. Gjør deretter den neste oppgaven på storskjermen, gå rundt og sjekk at elevene får til å gjøre oppgaven, gå videre til neste oppgave, osv. - helt til dere er ferdige med leksjonene.

  6. I noen av disse leksjonene skal elevene produsere et dokument i Word-, PowerPoint- eller Excel-format. Be elevene dele dette dokumentet med deg når de er ferdige, slik at du kan ta en kikk på det og eventuelt rette det.

Listen nedenfor viser de samme kursene som ikonene på toppen av siden, bare i en litt annen rekkefølge:

Del B: PDF-leksjoner

Her finner du leksjoner i digitale ferdigheter som PDF-filer:

(Obs! Noen av disse leksjonene er annerledes enn leksjonene i del A, og rekkefølgen på disse leksjonene er litt annerledes enn rekkefølgen på leksjonene i del A - så leksjonene i denne delen korresponderer bare delvis med leksjonene i del A.)

Oppgaver til PDF-leksjonene i digitale ferdigheter:

Videoer om "IKT i skolen" laget av Skoleweb.net:

IKT i skolen:
Word - Lagre et dokument

IKT i skolen:
Word - Linjeavstand (1,5 i linjeavstand)

IKT i skolen:
Word - Topptekst

IKT i skolen:
Word - Paginering (side x av y)