Det norske alfabetet

  • Konsonantene er svarte i oversikten nedenfor.

  • Vokalene er røde i oversikten nedenfor.

Det norske alfabetet, med store bokstaver:

Det norske alfabetet, med små bokstaver:

Det norske alfabetet, med både store og små bokstaver:

Det norske alfabetet, der bokstaver som sjelden brukes på norsk er markert med gult:

Bokstavene C, Q, W, X og Z brukes stort sett bare i enkelte lånord og egennavn.

Vokalene:

Konsonantene:

Video: Alfabetet på norsk

Video om norsk uttale fra NTNU / Norwegian on the Web 2 (norsk/engelsk).

Lær norsk uttale på Bnorsk.no: