Subjunksjoner

Subjunksjoner

Subjunksjoner innleder leddsetninger. Her er noen subjunksjoner:

at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens


Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

Se også: