Her er en oversikt over utdanningssystemet i Norge:

Barnehage, skole og utdanning i Norge

 • Barnehage:

  • Barn kan gå i barnehagen fra de er ca. 1 år gamle til de er ca. 5 år gamle.

  • De fleste barn i Norge går i barnehage.

 • Grunnskole:

  • Barna går på barneskole fra de er 6 år til de er 13 år.

  • Barna går på ungdomsskole fra de er 14 år til de er 16 år.

  • Barneskole + ungdomsskole = grunnskole.

  • Grunnskole er obligatorisk - alle må gå på grunnskole.

  • Barneskolen varer i 7 år. Ungdomsskolen varer i 3 år. Grunnskolen varer i 10 år.

 • Videregående skole:

  • Vi kan velge mellom yrkesfag og studieforberedende videregående skole.

  • Yrkesfag varer i 4 år. De som går på yrkesfag kan bli kokk, helsefagarbeider, rørlegger, elektriker, snekker, frisør, osv.

  • Studieforberedende varer i 3 år. De som går på studieforberedende kan fortsette å studere på høgskole eller universitet når de er ferdige på videregående.

 • Universitet og høgskole:

  • Hvis du studerer ved høgskole eller universitet, kan du for eksempel bli sykepleier, lærer, ingeniør, økonom, advokat, dyrlege, politi, osv.

  • De fleste studier ved universitet og høgskole tar 3-6 år.

Oppgaver:

Last ned PDF: "Utdanning og yrker - oppgaver, m.m.":

Last ned PDF-filen "Utdanning og yrker" her.

Lær nye ord

Yrker ved en skole

en lærer - en person som underviser ved en skole

en inspektør - en person som er leder for noen av lærerne ved en skole

en rektor - en person som er sjef for hele skolen

en bibliotekar - en person som jobber på biblioteket

en vaktmester - en person som reparerer og vedlikeholder skolen, møbler og utstyr ved skolen

en IKT-ansvarlig - en person som har ansvaret for datamaskiner, smarttelefoner og teknologisk utstyr ved skolen

en resepsjonist - en person som jobber i resepsjonen ved skolen

en renholder - en person som vasker på skolen

en skole

en skolegård

Barna leker i skolegården.

et klasserom

en lærer
Læreren står foran ei tavle.

et skolebibliotek

en korridor
(en lang, smal gang)

Test deg selv

Yrker ved en skole

en lærer - _________________________________________

en inspektør - _________________________________________

en rektor - _________________________________________

en bibliotekar - _________________________________________

en vaktmester - _________________________________________

en IKT-ansvarlig - _________________________________________

en resepsjonist - _________________________________________

en renholder - _________________________________________

_________________________

_________________________


_________________________


_________________________

Læreren står foran ___________.

_________________________


_________________________

(en lang, smal gang)

Oppgaver:

Muntlig oppgave: Skole:

Se på disse bildene. Snakk sammen: Hva ser du?

a) https://bit.ly/36dUtPf

b) https://bit.ly/2M31JGU

c) https://bit.ly/2NsRzj6

d) https://bit.ly/3a77w66

e) https://bit.ly/39eQ2pp
f) https://bit.ly/39jrOdq