Her er en oversikt over utdanningssystemet i Norge:

Barnehage, skole og utdanning i Norge

Oppgaver:

Last ned PDF: "Utdanning og yrker - oppgaver, m.m.":

Last ned PDF-filen "Utdanning og yrker" her.

Lær nye ord

Yrker ved en skole

en lærer - en person som underviser ved en skole

en inspektør - en person som er leder for noen av lærerne ved en skole

en rektor - en person som er sjef for hele skolen

en bibliotekar - en person som jobber på biblioteket

en vaktmester - en person som reparerer og vedlikeholder skolen, møbler og utstyr ved skolen

en IKT-ansvarlig - en person som har ansvaret for datamaskiner, smarttelefoner og teknologisk utstyr ved skolen

en resepsjonist - en person som jobber i resepsjonen ved skolen

en renholder - en person som vasker på skolen

en skole

en skolegård

Barna leker i skolegården.

et klasserom

en lærer
Læreren står foran ei tavle.

et skolebibliotek

en korridor
(en lang, smal gang)

Test deg selv

Yrker ved en skole

en lærer - _________________________________________

en inspektør - _________________________________________

en rektor -  _________________________________________

en bibliotekar -  _________________________________________

en vaktmester - _________________________________________

en IKT-ansvarlig - _________________________________________

en resepsjonist - _________________________________________

en renholder - _________________________________________

 _________________________

 _________________________


 _________________________


 _________________________

Læreren står foran ___________.

 _________________________


 _________________________

(en lang, smal gang)

Oppgaver:

Muntlig oppgave: Skole:

Se på disse bildene. Snakk sammen: Hva ser du?

a) https://bit.ly/36dUtPf

b) https://bit.ly/2M31JGU

c) https://bit.ly/2NsRzj6

d) https://bit.ly/3a77w66

e) https://bit.ly/39eQ2pp
f) https://bit.ly/39jrOdq