Klikk på ikonet til høyre for en ordklasse for å lære mer om denne ordklassen!

 • Ting, personer, dyr, konsepter, osv.

 • EKSEMPLER:
  ei dame, en gutt, et dyr, en katt, ei jakke, en bil, et hus, et demokrati

2. Verb

 • Noe vi gjør, osv.

 • EKESEMPLER:
  spiser, drikker, sover, ligger, sitter, setter, går, reiser, er, har, blir, ser

 • Ord som beskriver eller sier noe om en person, en ting, et dyr, osv.

 • EKSEMPLER:
  gul, stor, liten, sliten, lur, flink, lat, bred, gammel, ung, dyr, billig

 • Måtesadverb forteller hvordan vi gjør noe.

  • EKSEMPLER:
   Han løper raskt.
   Han snorker
   høyt.
   De skriver
   stygt.
   Hun synger veldig
   vakkert.

 • Tidsadverb

 • Stedsadverb

 • Gradsadverb

 • Setningsadverb

 • Personlig pronomen står istedenfor ting, personer, dyr, osv.

  • EKSEMPLER:
   han, hun, vi, dere, de, den, det, oss, meg, deg

 • Refleksivt pronomen brukes sammen med refleksive verb.

  • EKSEMPLER:
   Jeg vasker meg.
   Du barberer
   deg.
   Han skynder
   seg.
   Dere sminker
   dere.
   Vi vasker
   oss.

 • Resiprokt pronomen

 • Spørrepronomen

 • Ubestemt pronomen

6. Determinativ (bestemmerord)

 • Eiendomsord forteller hvem som eier noe, eller hvem noe tilhører.

  • EKSEMPLER:
   min, din, hennes, hans, vår, deres, mi, di, mitt, ditt, vårt

 • Pekeord

 • Mengdeord

 • Konjunksjoner binder sammen setninger, like ord eller setningsledd.

 • EKSEMPLER:
  og, eller, men, for, så

 • Subjunksjoner innleder leddsetninger.

 • EKSEMPLER:

  • at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens

  • Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

 • Forteller hvordan noe/noen er plassert i forhold til noe annet.

 • EKSEMPLER:
  av, bak, blant, etter, for, fra, gjennom, hos, i, ifølge, innen, innenfor, med, mellom, mot, om, omkring, ovenfor, på, rundt, til, under, utenfor, ved hjelp av, på grunn av

10. Interjeksjon

 • Ord som kan stå alene og samtidig gi mening.

 • EKSEMPLER:
  hei, hallo, ja, nei, hurra


Kahoot: Ordklasser: