"Anita kommer fra Spania"

Lær å introdusere deg selv på norsk!

www.Anita.Bnorsk.no

Her kan du lære å fortelle om deg selv på norsk!

1) Se en video om Anita. 2) Les om Anita. 3) Gjør noen oppgaver om Anita.

2) Les om Anita her:

(Lær tallene på norsk på www.Tall.Bnorsk.no.)

28

3) Gjør oppgaver om Anita: