Om "Bergenstesten"
(nedlagt prøve)


Bergenstesten er nedlagt - informasjon om andre alternativer

"Bergenstesten" (Test i norsk - høyere nivå") ble lagt ned i oktober 2022. Det er derfor dessverre ikke lenger mulig å ta Bergenstesten. Se informasjon om dette fra Folkeuniversitetet her.

Nå som det ikke lenger er mulig å ta Bergenstesten, kan du isteden velge mellom følgende alternativer:

  • Ta "Norskprøven" - denne finnes nå også på nivå B2-C1 (tilsvarende nivå som "Bergenstesten") - du finner mer informasjon om norskprøven på www.NP.Bnorsk.no!

  • Ta et norskkurs ved et norsk universitet som tilbyr slike kurs, og bestå tilhørende eksamen. Kurs med eksamener tilbys på nivåer opptil B2-C1 (tilsvarende nivå som "Bergenstesten"). Vær oppmerksom på at du må være kvalifisert til å begynne å studere ved et universitet i Norge for å kunne delta på slike norskkurs. Universitetet i Oslo er ett av flere universiteter som tilbyr slike norskkurs, og du finner mer informasjon om disse kursene her.

Dette mener Bnorsk.no om nedleggelsen av Bergenstesten

"Det er beklagelig at Bergenstesten nå er lagt ned. Bnorsk mener at det hadde vært en fordel om det fremdeles hadde vært to forskjellige aktører som tilbød norskprøver som var åpne for hvem som helst. Det finnes fremdeles et alternativ til Norskprøven, og alternativet er norskeksamenene som noen norske universiteter tilbyr - men disse er jo kun åpne for folk som er kvalifisert for å studere ved det enkelte universitet. Det største problemet med at Bergenstesten er lagt ned, mener Bnorsk imidlertid er at det ikke lenger er mulig å ta en norsk språktest som er godkjent av norske myndigheter, utenfor Norge. Bnorsk mener derfor at Norske myndigheter, ved "Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse", snarest bør gjøre det mulig å ta Norskprøven i utlandet."

NEDENFOR FINNER DU LENKER TIL NETTSTEDER OG FORSKJELLIGE RESSURSER FOR FOLK SOM SKAL ØVE TIL "BERGENSTESTEN" - MEN HUSK AT DET DESSVERRE IKKE LENGER ER MULIG Å TA "BERGENSTESTEN".

Skal du ta "Bergenstesten" (Test i norsk - høyere nivå)?

Her er noen ressurser du kan bruke for å øve til Folkeuniversitetets prøve "Test i norsk - høyere nivå / Bergenstesten":

Videoer om "Bergenstesten"

"Bergenstesten" (Test i norsk - høyere nivå) (B2-C1)

ANNONSE:

NO: Ta det populære nettkurset i norsk "Mysteriet om Nils" på nivå A1-A2 eller nivå B1-B2!

EN: Take the popular online Norwegian Course "The Mystery of Nils" (level A1-A2 or level B1-B2)!