Samer

🟥🟦 www.Samisk.Bnorsk.no 🟩🟨

Lær om samer og samisk språk her!

I Norge er det et urfolk. De heter samer. Her kan du lære litt om samene og samisk språk.

Lær om samene, Norges urfolk!

Samene er en folkegruppe som opprinnelig har bodd nord i Norge, Sverige, Finland og Russland. I dag er det også mange samer som bor andre steder i Norden. Det bor for eksempel mange samer i Oslo. 

Samisk språk

Samenes språk heter samisk. Det finnes tre forskjellige samiske språk i Norge:

Nordsamisk er det samiske språket som brukes mest i Norge i dag.

Samer som bor i Norge kan også snakke norsk. 


Samisk musikk

Samene har en type musikk som heter joik. 


Samer og reinsdyr

Mange samer i Nord-Norge jobber med reinsdyr. De eier mange reinsdyr. 


Samedrakt/kofte

Samenes tradisjonelle klær heter samedrakt eller kofte.

Et urfolk

Samene regnes som urfolk i Norge. De har bodd i Norge veldig lenge, og de er en minoritet i Norge.


Sametinget

Samene i Norge har en egen folkevalgt forsamling som heter Sametinget.


Samisk flagg

Samene har et eget samisk flagg. 


Samenes nasjonaldag

Samene har sin egen nasjonaldag. Den er 6. februar.

et samisk flagg

et sametelt / en lavvo

en snøscooter

et reinsdyr

ei vidde

Lær samisk språk!

Lær å si hva du heter på samisk!

Lær å telle til ti på samisk!

Lær å spørre på samisk!

Lær det samiske alfabetet!

Her kan du lese det samiske alfabetet.

Her er noen nettsteder der du kan lære samisk språk:

Videoer om samer:

Video: Sapmi, samenes land

Video: Barnesangen "Bæ, bæ lille lam" på samisk

Video: Sametinget

Video: Samenes nasjonaldag

joik

samisk kultur