Presens perfektum

Lær om presens perfektum på norsk her!

www.Perfektum.Bnorsk.no

Her kan du lære å bruke presens perfektum på norsk!

Vi bruker presens perfektum til å fortelle om noe som skjedde før / i fortiden.

 1. Hvordan lager vi presens perfektum?

Vi lager presens perfektum ved å sette hjelpeverbet "har" i presens foran et hovedverb, samtidig som vi bruker perfektumsformen av hovedverbet.

A. Presens perfektum av regelmessige verb:

Vi har fire forskjellige grupper med regelmessige verb:

 • Gruppe 1 får endelsen -te i preteritum og -t i presens perfektum.

 • Gruppe 2 får endelsen -et i preteritum og -et i presens perfektum.

 • Gruppe 3 får endelsen -de i preteritum og -d i presens perfektum.

 • Gruppe 4 får endelsen -dde i preteritum og -dd i presens perfektum.

B. Presens perfektum av uregelmessige verb:

Uregelmessige verb følger ikke de vanlige reglene for presens perfektum. Vi må lære hvordan verbet er i presens perfektum for hvert enkelt uregelmessige verb. Her er noen eksempler på uregelmessige verb:

2. Når bruker vi presens perfektum?

Vi kan bruke preteritum når vi snakker om noe som skjedde før (i fortiden). Vi kan også bruke presens perfektum når vi snakker om noe som skjedde før (i fortiden).

Så når bruker vi presens perfektum, og når bruker vi preteritum?

A. Vi bruker presens perfektum når vi ikke snakker om tid:

Du sier ikke når noe skjedde --> bruk presens perfektum:

 • Jeg har spist middag.

 • Jeg har vært i USA.

 • Jeg har ikke vært hos tannlegen.

Du nevner ikke tid i setningen --> bruk presens perfektum!

Du sier når noe skjedde --> bruk preteritum:

 • Jeg spiste middag klokka 16:00.

 • Jeg var i USA i 2017.

 • Jeg var hos tannlegen i går.

Du nevner tid i setningen --> bruk preteritum!

B. Vi bruker presens perfektum når vi snakker om noe som begynte i fortida, men som fremdeles gjelder:

Bruk presens perfektum når du snakker om noe som fremdeles gjelder:

 • Jeg har bodd i Norge siden 2019 (og jeg bor fremdeles i Norge).

 • Jeg har gått på norskkurs siden august (og jeg går fremdeles på norskkurs).

 • Jeg har vært syk siden mandag (og jeg er fremdeles syk).

Bruk preteritum når du snakker om noe du er ferdig med:

 • Jeg bodde i Sverige i 2016-2018 (men jeg bor ikke i Sverige nå).

 • Jeg gikk på norskkurs i fjor (men jeg går ikke på norskkurs nå).

 • Jeg var syk i forrige uke (men jeg er ikke syk nå).

C. Vi bruker presens perfektum når vi snakker om noe som skjedde i en periode som ikke er ferdig:

Perioden er ikke ferdig --> bruk presens perfektum:

 • Jeg har spist middag i dag.
  (Du er ferdig med å spise middag, men dagen i dag er ikke ferdig.)

 • Jeg har lært mye norsk i år.
  (Året er ikke ferdig.)

 • Jeg har trent fire ganger denne uka.
  (Du er kanskje ferdig med å trene, men denne uka er ikke ferdig.)

Perioden er ferdig --> bruk preteritum:

 • Jeg spiste middag klokka 17:00 i går.
  (Det er ikke lenger i går --> bruk preteritum.)

 • Jeg lærte mye norsk i fjor.
  (Det er ikke lenger i fjor --> bruk preteritum.)

 • Jeg trente fire ganger forrige uke.
  (Det er ikke lenger forrige uke --> bruk preteritum.)

3. Noen eksempler:

Presens:

 • spiser jeg brød.

 • I dag snakker jeg norsk.

 • Jeg leser ei bok nå.

 • Jeg bor i Oslo nå.

 • Jeg eier et hus i Oslo.

Preteritum:

 • Jeg spiste is i går.

 • Jeg snakket norsk i går.

 • Jeg leste ei bok i går.

 • Jeg bodde i Bergen i fjor.

 • Jeg eide ikke noe hus da jeg var barn.

Presens perfektum:

 • Jeg har spist is.

 • Jeg har snakket norsk.

 • Jeg har lest ei bok.

 • Jeg har bodd i Bergen.

 • Jeg har ikke eid noe hus.

5. Flere verb i presens perfektum

Her er noen flere verb i infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum:

INFINITIV - PRESENS - PRETERITUM - PRESENS PERFEKTUM

Gruppe 1:

 • å spise - spiser - spiste - har spist

 • å lese - leser - leste - har lest

 • å høre - hører - hørte - har hørt


Gruppe 2:

 • å snakke - snakker - snakket - har snakket

 • å bade - bader - badet - har badet

 • å kaste - kaster - kastet - har kastet

 • å lytte - lytter - lyttet - har lyttet

 • å hoppe - hopper - hoppet - har hoppet

 • å jobbe - jobber - jobbet - har jobbet


Gruppe 3:

 • å veie - veier - veide - har veid

 • å eie - eier - eide - har eid


Gruppe 4:

 • å ha - har - hadde - har hatt

 • å bo - bor - bodde - har bodd


Uregelmessige verb:

 • å bli - blir - ble - har blitt

 • å være - er - var - har vært

 • å gjøre - gjør - gjorde - har gjort

 • å sove - sover - sov - har sovet

 • å skrive - skriver - skrev - har skrevet

 • å gå - går - gikk - har gått

 • å dra - drar - dro - har dratt

 • å drikke - drikker - drakk - har drukket

 • å løpe - løper - løp - har løpt

6. Oppgaver:

8. Video om presens perfektum

9. Flere oppgaver om presens perfektum

 1. Se denne videoen om presens perfektum (Norwegian Teacher Karin): http://bit.ly/2BaZJDm

 2. Gjør oppgave 6.1: Preteritum eller presens pefektum? http://bit.ly/2BbVk3b (Du kan se på denne listen over norske verb for å finne ut hvordan du skriver verbet i presens perfektum: http://www.grammatikk.com/pdf/VerbStor.pdf )

 3. Gjør oppgave 11.6: Verb, her: http://bit.ly/32dDp7T

 4. Se denne videoen om presens perfektum (Norsklærer Karense): http://bit.ly/2MDuuGj

 5. Gjør oppgave 2 om presens perfektum (litt vanskelig): http://bit.ly/2Bc8lJS