Setninger, ordstilling

GRAMMATIKK

Ordstilling i det norske språket

Her kan du lære om ordstilling i det norske språket og om hvordan du lager helsetninger og leddsetninger.

Subjunksjoner

Subjunksjoner innleder leddsetninger. Her er noen subjunksjoner:

at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens


Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

Oppgaver:

 1. OPPGAVER: Hvis og om: https://bit.ly/2PlVpd4

 2. OPPGAVER: Leddsetninger med hvis: https://bit.ly/2q63N28

 3. OPPGAVER: Setningsadverbialer i helsetninger og leddsetninger: https://bit.ly/2SbSX7O

 4. Oppgave: Leddsetninger: https://www.lokus.no/open/godinorsk/Utdanning-for-alle/Grammatikk/Leddsetninger


Oppgaver: Sett ordene i riktig rekkefølge

 1. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 6a, b, c her: https://bit.ly/31ydNoa (Norsk nå! A1 - Kapittel 02)

 2. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 5a, b, c her: https://bit.ly/36FtOdF (Norsk nå! A1 - Kapittel 05)

 3. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 3 a, b her: https://bit.ly/3pyqbif (Norsk nå! A1 - Kapittel 11)

 4. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 5a, b her: https://bit.ly/3lwpC6a (Norsk nå! A1 - Kapittel 12)

 5. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 2a, b her: https://bit.ly/3nu2khX (Norsk nå! A2 - Kapittel 14)

 6. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 6 her: https://bit.ly/32MGVsi (Norsk nå! A2 - Kapittel 15)

 7. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 5a, b her: https://bit.ly/32Q99T8 (Norsk nå! A2 - Kapittel 19)

 8. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 6 her: https://bit.ly/3f0R75u (Norsk nå! A2 - Kapittel 20)

 9. Setninger - sett ordene i riktig rekkefølge: Gjør oppgave 2 her: https://bit.ly/38Qs18e (Norsk nå! A2 - Kapittel 21)


Her er de samme oppgavene, skrevet på en forenklet måte:

Gjør disse ni oppgavene - sett ordene i riktig rekkefølge i setningene:

 1. Gjør oppgave 6a, b, c her: https://bit.ly/31ydNoa

 2. Gjør oppgave 5a, b, c her: https://bit.ly/36FtOdF

 3. Gjør oppgave 3 a, b her: https://bit.ly/3pyqbif

 4. Gjør oppgave 5a, b her: https://bit.ly/3lwpC6a

 5. Gjør oppgave 2a, b her: https://bit.ly/3nu2khX

 6. Gjør oppgave 6 her: https://bit.ly/32MGVsi

 7. Gjør oppgave 5a, b her: https://bit.ly/32Q99T8

 8. Gjør oppgave 6 her: https://bit.ly/3f0R75u

 9. Gjør oppgave 2 her: https://bit.ly/38Qs18e


Oppgaver fra boka "På vei" (gammel utgave) om setninger:

 1. Oppgave 15.7: Setninger: http://bit.ly/3c5wh5w

 2. Oppgave 15.8: Setninger: http://bit.ly/3c7ERRj

 3. Oppgaver 16.4: Setninger: http://bit.ly/3sWoIEc

 4. Oppgave 16.5: Setninger: http://bit.ly/3c9FlWS

 5. Oppgave 1.6: Setninger: http://bit.ly/3dwbHK2

 6. Oppgave 2.6: Setninger: http://bit.ly/2Yck1b0

Indirekte tale: Leddsetninger med "sier at" / "spør om":

Leddsetninger med "som" (som-setninger):

 1. Se denne videoen om som-setninger: https://bit.ly/34OzouR

 2. Gjør oppgaven "som-setninger" her: https://bit.ly/3hKQDkv

 3. Gjør oppgave 7.7 her: https://bit.ly/3bcFc2x

 4. Gjør oppgave 8.6 her: http://bit.ly/2Z2J8LY

 5. Gjør oppgave 2 her (vanskelig): https://bit.ly/3be8EFx

Setninger med derfor eller fordi:

Derfor er et adverb som kan brukes til å innlede en helsetning.

Fordi er en subjunksjon som kan brukes til å innlede en leddsetning.

Setninger - oppgaver for nybegynnere:

 1. Gjør oppgave 3a, 3b, 3c og 3d her: https://bit.ly/2IEsXBP

 2. Gjør oppgave 1.6 her: https://bit.ly/3dwbHK2

 3. Gjør oppgaven "Jeg snakker litt norsk" her: https://bit.ly/34049MK

Inversjon i helsetninger:
Subjekt og verb bytter plass når subjekt ikke kan stå på plass nummer 1

VIDEOER:

1) Se denne videoen om inversjon: https://bit.ly/3pABLsO

2) Se denne videoen om inversjon: https://bit.ly/3j6bOPo


OPPGAVER:

3) Gjør oppgave 2 her: http://bit.ly/2NNJe9Q

4) Gjør oppgave 1C her: http://bit.ly/3j5fml4

5) Gjør denne oppgaven om ordstilling: https://bit.ly/2MIhhjt

6) Gjør oppgave 15.8 om ordstilling i helsetninger og leddsetninger her: http://bit.ly/3c7ERRj
7
) Gjør denne oppgaven: Sett ordene i riktig rekkefølge: https://bit.ly/39FIvQs

Viktig norsk grammatikk: