Vikinger

Her kan du lære om vikinger på enkel norsk!

www.Viking.Bnorsk.no

10 fakta om vikingene

 1. VIKINGTIDEN: Vikingtiden er perioden fra ca. år 800 til ca. år 1050.

 2. PLYNDRING OG HANDEL: Vikingene var folk fra Skandinavia (det som i dag er Norge, Sverige og Danmark) som reiste med båter til andre land for å plyndre. Noen vikinger drev også med handel.

 3. VIKINGSKIP: Vikingene reiste i lange, smale båter som kalles vikingskip.

 4. VIKINGFERDER: Vikingene dro på vikingferder (reiser) til mange andre land. De angrep og plyndret folk blant annet i det som i dag er Skottland, England og Frankrike.

 5. VIKINGENES REISER: Vikingene reiste til mange forskjellige deler av Europa. Se kart fra snl.no her. Noen få vikinger reiste helt til Nord-Amerika.

 6. PLYNDRING: Vikingene plyndret og stjal mange ting fra landene de reiste til. De tok med seg mange ting som de hadde stjålet tilbake til Skandinavia.

 7. VIKINGENES GÅRDER: Vikingene bodde på gårder i Norge, Sverige og Danmark.

 8. TRELLER: Vikingene eide treller. Treller var mennesker som vikingene eide. Treller er er det samme som slaver. Vikingene kjøpte og solgte treller. Trellene måtte gjøre mye tungt arbeid for vikingene som eide dem.

 9. RELIGION: Vikingene trodde på flere forskjellige guder som Tor, Odin og Frøya.

 10. SLUTTEN PÅ VIKINGTIDEN: Vikingtiden sluttet rundt år 1050, da kristendommen (den kristne troen) kom til Norge, Sverige og Danmark.

Nye ord:

 • Skandinavia = Norge, Sverige og Danmark

 • å plyndre = å stjele (samtidig som en brenner ned bygninger og dreper personer)

 • en trell = en slave, en person som er eid av en annen person

Oppgaver: