Helsefagarbeider eller sykepleier?

Lær om yrkene helsefagarbeider og sykepleier her!

www.Pleiejobb.Bnorsk.no

Sykepleier og helsefagarbeider er to forskjellige yrker. Her kan du lære litt om forskjellene og likhetene mellom disse to yrkene!

Utdanning:
Slik blir du helsefagarbeider eller sykepleier:

Helsefagarbeider:

  • Du går fire år på videregående skole, yrkesfag:

    • Først går du to år på skole.

    • Så er du lærling i to år - det betyr at du har praksis ved et sykehjem, sykehus eller lignende.

  • Du får litt lønn (betaling) de to årene du er lærling.

Sykepleier:

  • Du må først gå tre år på videregående skole, studieforberedende.

  • Deretter må du gå tre år på høgskole/universitet for å bli sykepleier.

Hvor mye tjener en helsefagarbeider og en sykepleier?

Hva er forskjellen mellom disse to yrkene?

  • En sykepleier har mer ansvar og mer avanserte arbeidsoppgaver enn en helsefagarbeider.

  • En helsefagarbeider har mindre ansvar og enklere arbeidsoppgaver enn en sykepleier.

Lær mer om disse yrkene her:

Oppgave:

Se også: