Helsefagarbeider eller sykepleier?

Lær om yrkene helsefagarbeider og sykepleier her!

www.Pleiejobb.Bnorsk.no

Sykepleier og helsefagarbeider er to forskjellige yrker. Her kan du lære litt om forskjellene og likhetene mellom disse to yrkene!

Utdanning:
Slik blir du helsefagarbeider eller sykepleier:

Helsefagarbeider: 

Sykepleier: 

Hvor mye tjener en helsefagarbeider og en sykepleier?

Hva er forskjellen mellom disse to yrkene?

Lær mer om disse yrkene her:

Oppgave:

Se også: