Lær å telle på norsk!

Lær tallene 1-100

1 en

2 to

3 tre

4 fire

5 fem

6 seks

7 sju/syv

8 åtte

9 ni

10 ti

11 elleve

12 tolv

13 tretten

14 fjorten

15 femten

16 seksten

17 sytten

18 atten

19 nitten

20 tjue

21 tjueen

22 tjueto

23 tjuetre

24 tjuefire

25 tjuefem

26 tjueseks

27 tjuesju/tjuesyv

28 tjueåtte

29 tjueni

30 tretti


31 trettien

32 trettito

33 trettitre

40 førti

50 femti

60 seksti

70 sytti

80 åtti

90 nitti

100 (et) hundre

Oppgaver:

Lær flere tall

Tall - test deg selv:

Video: Tall

Oppgaver: Tall:

  1. Hvor gammel er du? http://bit.ly/2lZR8z9

  2. Tall: Gjør oppgave 6 her: https://bit.ly/3jJq0MZ

  3. Tall: Gjør oppgave 7 her: https://bit.ly/35KEffD

  4. Tall: Gjør oppgave 3a og 3b her: http://bit.ly/2XciO2l

Se også: