Tall

Lær tallene på norsk!

✏️ 🔢 www.Tall.Bnorsk.no 🔢 🖍

Lær tallene 1-10

1      en

2      to

3      tre

4 fire

5      fem

6      seks

7 syv/sju

8      åtte

9      ni

10    ti

Oppgaver:

Lær tallene 1-100

1      en

2      to

3      tre

4      fire

5      fem

6      seks

7      sju/syv

8      åtte

9      ni

10    ti

11    elleve

12    tolv

13    tretten

14    fjorten

15    femten

16    seksten

17    sytten

18    atten

19    nitten

20    tjue

21    tjueen

22    tjueto

23    tjuetre

24    tjuefire

25    tjuefem

26    tjueseks

27    tjuesju/tjuesyv

28    tjueåtte

29    tjueni

30    tretti


31    trettien

32    trettito

33    trettitre

40    førti

50    femti

60    seksti

70    sytti

80    åtti

90    nitti

100  (et) hundre

Oppgaver:

Lær flere tall

Tall - test deg selv:

Video: Tall

Oppgaver: Tall: