Norskkurs

Her kan du finne informasjon om forskjellige typer norskkurs og informasjon om norskkurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Du finner også informasjon om norskkurs på internett her, og her finner du norskkurs som tilbys i utlandet (utenfor Norge).

Forskjellige typer norskkurs

Hvem tilbyr norskkurs? De fleste norskkurs som tilbys i Norge, passer inn i en av de følgende kategoriene:

  1. VOKSENOPPLÆRINGSSENTRE: Dette er offentlige skoler som drives av norske kommuner. Mange kommuner har sin egen voksenopplæring, mens mindre kommuner gjerne samarbeider med andre kommuner om å drive voksenopplæring. Flyktninger og innvandrere fra bestemte land får vanligvis norskkurs gratis ved voksenopplæringssentrene, mens innvandrere fra EU-land vanligvis må betale for disse norskkursene.

  2. UNIVERSITETER/HØGSKOLER: Noen universiteter/høgskoler tilbyr norskundervisning. Normalt må en være kvalifisert for å studere ved et norsk universitet/høgskole for å komme inn på slike norskkurs.

  3. PRIVATE SPRÅKSKOLER: Det finnes flere private språkskoler som tilbyr norskkurs.

  4. FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Noen frivillige organisasjoner, kirker, og lignende tilbyr norskkurs. Disse norskkursene drives ofte av frivillige og er derfor ofte billige, og noen ganger gratis.

  5. ENKELTPERSONER SOM TILBYR NORSKUNDERVISNING: Noen enkeltpersoner tilbyr norskkurs.

  6. ANDRE TYPER NORSKKURS.

Obs! Hvis du skal ta norskkurs for å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, og du ønsker å ta norskkurs ved en privat skole, er det viktig at skolen er godkjent av Kompetanse Norge. Se liste over skoler som er godkjent av Kompetanse Norge her.

Nedenfor finner du lister over følgende:

  1. Lister over noen norskkurs som tilbys i de fire største byene i Norge, altså Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. (Hvis du ser etter norskkurs et annet sted i Norge, bør du søke på nettet.)

  2. Liste over noen nettkurs i norsk.

  3. Liste over noen institusjoner som tilbyr norskkurs utenfor Norge.

Listene inneholder ikke alle norskkurs som er tilgjengelige, så undersøk gjerne flere steder om det finnes andre norskkurs som er aktuelle for deg.

Norskkurs i Oslo

Her er en liste over forskjellige institusjoner i Oslo som tilbyr norskkurs. Listen inneholder ikke alle norskkurs som tilbys i Oslo. Se også gjerne Kompetanse Norges liste over språkskoler.

Institusjoner i Oslo som tilbyr norskkurs:

Norskkurs i Oslo som drives av frivillige:

Disse kursene er gratis eller billige siden de drives av frivillige.

Se også listen over språkkaféer i Oslo!

Norskkurs i Bergen

Norskkurs i Trondheim

Norskkurs i Stavanger

Nettkurs

Her er noen nettkurs i norsk:

1. Gratis internettkurs

2. Internettkurs som krever betaling


Norskkurs som tilbys i utlandet

Her finner du en liste (på engelsk) over institusjoner utenfor Norge hvor du kan gå på norskkurs.


ANNONSE:

The Mystery of Nils
(A1-A2)

(Krever abonnement)
ANNONSE:

Mysteriet om Nils
(B1-B2)

(Subscription required)