Bli bedre til å skrive på norsk!

Skriving, nivå A1-A2:

Her er noen tips om skriving for deg som er på norsknivå A1-A2:

 • IKKE SKRIV FOR LANGE SETNINGER.

  • Del opp lange setninger i flere korte setninger.

Skriving, nivå A2-B1:

Her er noen tips om skriving for deg som er på norsknivå A2-B1:

 • Husk alle tipsene fra nivå A1-A2 (se ovenfor)!

 • LEDDSETNINGER:

  • Husk å bruke noen leddsetninger (lær mer om leddsetninger her!).

  • Husk at i leddsetningene så er rekkefølgen slik:
   subjunksjon --> subjekt --> setningsadverb --> verb --> resten av leddsetningen

 • SKRIV EN SAMMENHENGENDE TEKST:

  • Bind de forskjellige setningene sammen slik at de blir en sammenhengende tekst.

  • Eksempel: De blå ordene binder disse setningene sammen:
   "Først står jeg opp. Deretter dusjer jeg. spiser jeg frokost. Til slutt går jeg til bussen."

  • Eksempel: De blå ordene binder disse setningene sammen:
   "På bildet ser jeg ei dame og en mann. Mannen har på seg ei svart jakke. Han er glad. Dama har på seg en rød kjole. Hun ser trøtt ut."

 • INNLEDNING OG AVSLUTNING:

  • En god tekst består av en innledning, en hoveddel og en avslutning. Husk å skrive en innledning før hoveddelen og en avslutning etter hoveddelen.

  • Nedenfor ser du et eksempel på en tekst med innledning, hoveddel og avslutning:

Skriving, nivå B1-B2:

Her er noen tips om skriving for deg som er på norsknivå B1-B2:

 • Husk alle tipsene fra nivå A1-A2 og nivå A2-B1 (se ovenfor)!

 • ORD OG UTTRYKK:

  • Bruk noen mer avanserte/abstrakte ord og uttrykk. I lærebøker på nivå B1-B2 lærer du mange mer avanserte/abstrakte ord og uttrykk - bruk noen av disse når du skriver!

  • Bruk noen faste norske uttrykk. Du finner eksempler på faste uttrykk på www.Idiomer.Bnorsk.no.

  • Bruk gjerne passiv form i noen setninger hvis det passer i den teksten du skriver.

 • BEGRUNN OG ARGUMENTER:

  • Lær deg hvordan du uttrykker egne meninger, lær deg å begrunne dine synspunkter, og lær deg å argumentere på norsk. Dette er det viktig å kunne når du skal skrive tekster på nivå B1-B2.

  • https://yrkesnorsk.no/a-uttrykke-egne-meninger/ kan du lære å uttrykke egne meninger.

 • BRUK MER AVANSERTE SETNINGER:

  • www.Setning.Bnorsk.no finner du 39 eksempelsetninger. Bruk disse eksemplene til å lære deg hvordan du skriver mange forskjellige typer setninger.

Skriveoppgaver fra Bnorsk.no:

Flere korte skriveoppgaver: www.Skriveoppgaver.Bnorsk.no

Her finner du flere korte skriveoppgaver: www.Skriveoppgaver.Bnorsk.no.