Sykdommer og skader

www.Syk.Bnorsk.no

Lær om sykdommer og skader på norsk her!

  1. Sykdommer og skader: Hvor har de vondt?

2. Eksempler på sykdommer og skader:

3. Dette trenger du når du er syk eller skadet:

4. Noen helseyrker:

5. Å fortelle at noen er syk eller skadet

Her er noen uttrykk du kan bruke for å fortelle at en person er syke eller skadet:

er + adjektiv:

Jeg er syk. Jeg er allergisk mot nøtter.

Jeg er forkjølet.

har + substantiv:

Hun har omgangssyke. Han har influensa.

Han har covid-19. Jeg har en sykdom.

Han har korona. Jeg har en allergi. Jeg har nøtteallergi.

verb:

Hun hoster.

Hun nyser.

har + vondt:

Jeg har vondt i hodet.

Jeg har vondt i beinet. (benet / beinet)

Jeg har vondt i arma.

Skader: Vi bruker ofte verb i presens perfektum:

Jeg har brukket beinet.

Jeg har skadet hånda.

Jeg har slått meg.

Oppgaver: