Ressurser for norskelever

LISTE.Bnorsk.no

Ressurser for norskelever:

Her er mange nyttige nettsider for deg som lærer norsk. Mange av ressursene er merket med det nivået som ressursen passer for (A1, A2, B1, osv.).

Lenger ned på siden finner du en liste med enda flere ressurser!

Liste over aktuelle ressurser:

1. ORDBØKER:

(Hvis lenken ikke virker, kan du prøve denne lenken: http://bit.ly/2kJ7yf9 )

Se også www.Vokabular.Bnorsk.no og www.Tema.Bnorsk.no.

2. OVERSETTELSE:

Se også www.Vokabular.Bnorsk.no.

3. VOKABULAR - LÆR FLERE NORSKE ORD:

LÆR NYE ORD:

(Hvis video ikke fungerer i Chrome, så prøv nettleserne Microsoft Edge eller Internet Explorer.)

LÆR FASTE UTTRYKK (IDIOMER):

Se også www.Vokabular.Bnorsk.no og www.Tema.Bnorsk.no.

4. GRAMMATIKK:

OPPGAVER:

LÆR MER OM NORSK GRAMMATIKK:

Se også www.Grammatikk.Bnorsk.no.

5. NETTOPPGAVER KNYTTET TIL BØKER:

Se også Bnorsk sin side "Norskoppgaver".

6. ØVE TIL NORSKPRØVE:

ØVE TIL NORSKPRØVE A1-A2, A2-B1 OG B1-B2:

ØVE TIL "BERGENSTESTEN" (NIVÅ B2-C1):

Se også www.Norskprøve.Bnorsk.no eller www.NP.Bnorsk.no.

7. UTTALE:

(Hvis det ikke fungerer i Chrome, så prøv nettleserne Microsoft Edge eller Internet Explorer.)

Se også www.Uttale.Bnorsk.no.

8. GRATIS NORSKKURS PÅ INTERNETT:

GRATIS NORSKKURS FRA NTNU:

GRATIS NORSKKURS FRA UNIVERSITETET I OSLO:

GRATIS KURS FRA "NORSK FOR INNVANDRERE":

Se også www.GratisKurs.Bnorsk.no.

9. VIDEO OG TV:

Se også www.Video.Bnorsk.no.

10. LETTLEST:

Se også www.Les.Bnorsk.no.

11. APPER:

12. LESING

Se også www.Les.Bnorsk.no.

13. JOBB, YRKER, ARBEIDSLIV

Se også www.Yrker.Bnorsk.no og www.Jobb.Bnorsk.no.

14. INTRODUKSJONSPROGRAMMET

15. RESSURSER LAGET FOR BARN OG UNGDOM

Mange av disse ressursene kan også brukes av voksne!

16. DIVERSE RESSURSER:

KOMPETANSE NORGE:

(Se også Bnorsk sin side for lærere, www.L.Bnorsk.no.)

NASJONALT SENTER FOR FLERKULTURELL OPPLÆRING

(Se også Bnorsk sin side for lærere, www.L.Bnorsk.no.)

NORSK FOR DANSKER OG SVENSKER:

SPRÅKRÅDET:

BLOGGER OG SIDER OM NORSKOPPLÆRING:

Se også www.NORSKinfluencerne.Bnorsk.no.

17. QUIZLET

18. KAHOOT

19. LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSFAG

(Se også Bnorsk sin side for lærere, www.L.Bnorsk.no.)

20. TEST DEG SELV

21. NORSKPORTALER

Se også www.NORSKinfluencerne.Bnorsk.no samt denne oversikten.

22. HELSENORSK

Se også Bnorsk sin side om helse, hygiene og kropp.

23. FASTE UTTRYKK (IDIOMER):

Se også www.Idiomer.Bnorsk.no.

24. ANDRE RELEVANTE RESSURSER:

Her er noen ressurser som ikke handler om å lære norsk, men som allikevel kan være nyttige for folk som lærer norsk:

Se også Bnorsk sin side om helse, hygiene og kropp.

Se ogå Bnorsk sin side om datamaskiner.

25. NETTSTEDER OM NORSK KULTUR

Her er noen nettsteder om norsk kultur, sett gjennom utlendingers øyne:

Her er en humoristisk YouTube-kanal om norsk kultur og samfunn:

Se også Bnorsk sin side om norsk kultur og geografi.

Se også Bnorsk sin side om høytider, religion og tradisjoner.

26. MATEMATIKKBEGREPER PÅ NORSK

27. PODCASTER

(Se også www.NORSKinfluencerne.Bnorsk.no.)

28. ANNET

29. MUNTLIG