NORSK:

Norskportaler

Her er en liste over portaler* på internett for norskopplæring. Nesten alle portalene kan brukes gratis. Denne listen er delt inn i de følgende tre seksjonene:

  1. Portaler som er på norsk

  2. Portaler som er på norsk og engelsk

  3. Portaler for norsklærere

Listen inneholder ikke nettstedene til trykte lærebøker i norsk - en liste over slike nettsteder finner du imidlertid her.

ENGLISH:

Norwegian Language Portals

Here´s a list of online portals** for Norwegian language studies. Almost all of these portals can be used free of charge. This list is divided into the following three sections:

  1. Portals that are solely in the Norwegian language

  2. Norwegian/English bilingual portals

  3. Portals Norwegian language teachers

This list does not include links to the websites of printed Norwegian language textbooks - however, you can find a list of such websites here.  1. Portaler på norsk:

Elevkanalen / TV2 Skole: Voksenopplæring

(Krever betaling/lisens)

2. Portaler på norsk/engelsk (Portals in Norwegian/English):

3. Portaler for norsklærere:

* Logoene og bildene som er brukt som illustrasjoner for de forskjellige portalene/nettstedene på denne siden tilhører hver enkelt portal/nettside. Logoene tilhører ikke Bnorsk.no (bortsett fra Bnorsk.no sine egne logoer). Logoene til de forskjellige portalene er tatt med her som illustrasjoner på portalene som omtales, og det at en logo er vist på denne siden betyr ikke at det er noen forbindelse mellom eierne av logoen og Bnorsk.no, eller at eierne av logoene har anerkjent Bnorsk.no på noen måte.
** The logos and images that can be seen above each portal/website that´s mentioned on this page are the property of the respective portals/websites, and are not owned by Bnorsk.no (except for the logos of the Bnorsk.no website). These logos are used here for illustrative purposes only and do not in anyway signify an endorsement of this website by the owners of the respective logos.

Se også: