Den/denne, det/dette, de/disse

Når bruker vi den/det/de? Og når bruker denne/dette/disse?

Her kan du lære om når vi bruker den/det/de/denne/dette/disse på norsk!

HANKJØNN: denne bilen - den bilen 🚙
HUNKJØNN: denne jakka - den jakka 🧥
INTETKJØNN: dette huset - det huset 🏠

FLERTALL: de bilene/jakkene/husene - disse bilene/jakkene/husene

Vi bruker denne/dette/disse om noe som er nærme:

Vi bruker den/det/de om noe som ikke er nærme: