Mer grammatikk...

Ordenstall

Når bruker vi ordenstall?

 • i datoer (dag og måned)

 • i etasjer (første etasje, andre etasje, ...)

 • i klassetrinn på skolen (første klasse, andre klasse, ...)

 • i konkurranser (første plass, andre plass, tredje plass, ...)

Oppgaver med ordenstall:

Her er en tekst med mange ordenstall - les og gjør oppgaver:

Som-setninger

Oppgaver:

Muntlig oppgave:

Hva ser du på disse bildene?

Bruk som-setninger til å fortelle om disse bildene:

Oppgaver:

Mange og mye

Oppgaver:

(2) Oppgave: http://bit.ly/2EABEYS

(3) Oppgave 5A: http://bit.ly/2YJHChI

(4) Oppgave 5B: http://bit.ly/2QodqFM

I denne oppgaven trenger du disse ordene:

-- mange - flere - flest/fleste

-- få - færre - færrest/færreste

-- mye - mer - mest/meste

-- lite - mindre - minst/minste

(5) Oppgave 7.1: http://bit.ly/2wnYa2E

(6) Oppgave 12.5: http://bit.ly/3cuPNsn

Subjunksjoner

Subjunksjoner innleder leddsetninger. Her er noen subjunksjoner:

at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens


Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

Se også:

Tror og synes

Hva er forskjellen mellom tror og synes?

 • Synes: Vi bruker synes om vår personlige mening. Eksempler:

  • Jeg synes det er fint i Norge om høsten.

  • Jeg synes læreren vår er flink.

  • Jeg synes kaffe smaker godt.

 • Tror: Vi bruker tror når vi ikke er 100% sikre. Eksempler:

  • Jeg tror det kommer til å regne i morgen.

  • Jeg tror Yousef kommer fra Syria.

  • Alex er ikke på skolen. Jeg tror han er syk.


Video:

Hvilken/hvilket/hvilke:

 • Vi bruker hvilken med substantiv som er hankjønn eller hunkjønn, entall:

  • (en bil) --> Hvilken bil er din?

  • (ei jakke) --> Hvilken jakke er din?

 • Vi bruker hvilket med substantiv som er intetkjønn, entall:

  • (et hus) --> Hvilket hus er ditt?

 • Vi bruker hvilke med substantiv som er i flertall:

  • (to penner) --> Hvilke penner er dine?

OPPGAVER:

1) Hvilken/hvilket/hvilke: Oppgave 4C.1: http://bit.ly/2lUyqJ1

2) Spørreord: Hvilken/hvilket/hvilke: http://bit.ly/2kJsLWa

Det-setninger:

Hva er en "Det-setning"? Her er noen eksempler:

 • Det regner i dag.

 • Det står en mann til høyre for det hvite huset.

 • Det er ingen her i dag.

Her er noen oppgaver og videoer du kan bruke for å lære mer om "Det-setninger":

1) Min vei - gjør oppgave 6 her: https://minvei.no/read/b9c60fcd-832a-4f63-bbce-35fb26edc7aa

2) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 3 her: http://bit.ly/391NDOV

3) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 4A her: http://bit.ly/3oZ2T4x

4) Håndbok i grammatikk - gjør oppgave 4B her: http://bit.ly/2KrByZB

5) Se denne videoen om Det-setninger: https://www.youtube.com/watch?v=VhoMVdUFlIY
6
) Min vei - gjør oppgave 5, 6 og 7 her: http://bit.ly/2XVOPwS

Viktig norsk grammatikk: