Her finner du skriveoppgaver for folk som lærer norsk!

Skriveoppgaver, nivå A1-A2:

Hva gjør Max hver morgen?

Fortell om hva Max gjør hver morgen. Bruk disse ordene: først, så, etterpå, til slutt

Skriveoppgaver, nivå A2-B1:

Yrkesvalg:

Pen og populær:
Les teksten “Pen og populær” her: https://www.lesnorsk.no/post/ukas-ord-og-uttrykk-pen-og-popul%C3%A6r

Diskuter dette spørsmålet: Er det viktig å være pen og populær? Hvorfor / hvorfor ikke?

Skriv 80-100 ord.