Her kommer det etterhvert til å komme kortfattede skriveoppgaver på nivå A1, A2 og B1....

Skriveoppgaver, nivå A1-A2:

Hva gjør Max hver morgen?

Fortell om hva Max gjør hver morgen. Bruk disse ordene: først, så, etterpå, til slutt

Skriveoppgaver, nivå A2-B1:

Yrkesvalg:

  • Les teksten “Hva kan de gjøre?” her: https://bit.ly/3tykK4J

  • Velg én av de fire personene i teksten (Jonas, Sanne, Martin eller Anne-Britt).

  • Foreslå 2-3 yrker som du mener kan passe bra for denne personen, og forklar hvorfor du mener at disse yrkene passer bra for denne personen.

Pen og populær:
Les teksten “Pen og populær” her: https://www.lesnorsk.no/post/ukas-ord-og-uttrykk-pen-og-popul%C3%A6r

Diskuter dette spørsmålet: Er det viktig å være pen og populær? Hvorfor / hvorfor ikke?

Skriv 80-100 ord.

Flere skriveoppgaver fra Bnorsk.no: