Hanna er sykepleier

www.Hanna.Bnorsk.no

Hanna jobber som sykepleier på et sykehus i Oslo

Hanna er sykepleier. Hun kommer fra Bergen, men nå bor hun i Oslo. Hanna jobber på et sykehus i Oslo. 


Hanna pleier pasientene på sykehuset. Hun gir medisiner og setter sprøyter. Hun snakker med pasientene og hjelper dem.

Hanna liker jobben sin. Hun har gode kollegaer og hun liker å hjelpe folk som er syke. Men under koronapandemien er det litt vanskelig å være sykepleier. Hanna må ha på munnbind og beskyttelsesutstyr for at hun og pasientene ikke skal bli smittet av korona.

Nye ord fra teksten:

en sykepleier

ei sprøyte

medisiner

et munnbind

Oppgave:

Skriveoppgave:

Se også: