Konjunksjoner

Lær om konjunksjoner på norsk her!

www.Konjunksjoner.Bnorsk.no

Konjunksjoner på norsk

Vi bruker konjunksjoner til å binde sammen like ord, setningsledd og setninger.

Her er fem av de vanligste konjunksjonene på norsk:

  • og

  • men

  • for

  • eller

Eksempler på setninger med konjunksjoner:

  • Hanna er flink til å skrive, og hun er flink til å tegne.

  • Pedro liker å jogge, men han liker ikke å spille fotball.

  • Fatima lærer seg norsk, for hun vil jobbe i Norge.

  • Fatima vil jobbe i Norge, hun må lære seg norsk.

  • Vil du spise pizza, eller vil du spise salat?

Oppgaver:

Kahoot:

Videoer om konjunksjoner

Konjunksjoner: FOR, MEN, OG, SÅ, ELLER
Av: Norsklærer Karense

Hva er konjunksjon og subjunksjon?
Av: Torill Høiby

Gjør oppgaver om konjunksjoner her:

Her kan du lære mer om konjunksjoner:

Se også: