Preteritum

Lær om preteritum på norsk her!

www.Preteritum.Bnorsk.no

Vi kan bruke preteritum når vi snakker om noe vi gjorde i går, før, forrige uke, i fjor, osv.

Vi har fire forskjellige grupper med regelmessige verb:

2. Preteritum av uregelmessige verb

Uregelmessige verb følger ikke de vanlige reglene for preteritum. Vi må lære hvordan verbet er i preteritum for hvert enkelt uregelmessige verb. Her er noen eksempler på uregelmessige verb:

3. Noen eksempler:

Nå:

Før:

4. Oppgave:

5. Flere verb i preteritum

Her er noen flere verb i infinitiv, presens og preteritum: 

INFINITIV - PRESENS - PRETERITUM

Gruppe 1 (-te):


Gruppe 2 (-et):


Gruppe 3 (-de):


Gruppe 4 (-dde):


Uregelmessige verb:

6. Oppgave:

8. Video om preteritum

9. Flere oppgaver om preteritum

Muntlig oppgave:

Hva gjorde Hassan i går kveld?

Se på bildene nedenfor. Fortell hva Hassan gjorde i går kveld. Bruk preteritum. Husk at verb skal på plass nummer to.

(1) Først...

(2) Så...

(3) Deretter...

(4) Til slutt...