Preteritum

Lær om preteritum på norsk her!

www.Preteritum.Bnorsk.no

Vi kan bruke preteritum når vi snakker om noe vi gjorde i går, før, forrige uke, i fjor, osv.

 1. Preteritum av regelmessige verb

Vi har fire forskjellige grupper med regelmessige verb:

 • Gruppe 1 får endelsen -te i preteritum.

 • Gruppe 2 får endelsen -et i preteritum.

 • Gruppe 3 får endelsen -de i preteritum.

 • Gruppe 4 får endelsen -dde i preteritum.

2. Preteritum av uregelmessige verb

Uregelmessige verb følger ikke de vanlige reglene for preteritum. Vi må lære hvordan verbet er i preteritum for hvert enkelt uregelmessige verb. Her er noen eksempler på uregelmessige verb:

3. Noen eksempler:

Nå:

 • spiser jeg brød.

 • I dag snakker jeg norsk.

 • Jeg leser ei bok nå.

 • Jeg bor i Oslo nå.

 • Jeg eier et hus i Oslo.

Før:

 • Jeg spiste is i går.

 • Jeg snakket norsk i går.

 • Jeg leste ei bok i går.

 • Jeg bodde i Bergen i fjor.

 • Jeg eide ikke noe hus da jeg var barn.

4. Oppgave:

5. Flere verb i preteritum

Her er noen flere verb i infinitiv, presens og preteritum:

INFINITIV - PRESENS - PRETERITUM

Gruppe 1 (-te):

 • å spise - spiser - spiste

 • å lese - leser - leste

 • å høre - hører - hørte


Gruppe 2 (-et):

 • å snakke - snakker - snakket

 • å bade - bader - badet

 • å kaste - kaster - kastet

 • å lytte - lytter - lyttet

 • å hoppe - hopper - hoppet

 • å jobbe - jobber - jobbet


Gruppe 3 (-de):

 • å veie - veier - veide

 • å eie - eier - eide


Gruppe 4 (-dde):

 • å ha - har - hadde

 • å bo - bor - bodde


Uregelmessige verb:

 • å bli - blir - ble

 • å være - er - var

 • å gjøre - gjør - gjorde

 • å sove - sover - sov

 • å skrive - skriver - skrev

 • å gå - går - gikk

 • å dra - drar - dro

 • å drikke - drikker - drakk

 • å løpe - løper - løp

6. Oppgave:

7. Video om preteritum

8. Flere oppgaver om preteritum

 1. Gjør oppgave 1-10 her: http://bit.ly/2R3vfbP

 2. Se denne filmen om preteritum: http://bit.ly/2V3jTXi

 3. Gjør denne oppgaven om preteritum: http://bit.ly/2VoaC1q

 4. Gjør denne oppgaven: http://bit.ly/2H3WlOv

Muntlig oppgave:

Hva gjorde Hassan i går kveld?

Se på bildene nedenfor. Fortell hva Hassan gjorde i går kveld. Bruk preteritum. Husk at verb skal på plass nummer to.

(1) Først...

(2) Så...

(3) Deretter...

(4) Til slutt...