Dobbel konsonant på norsk


Lær om dobbel konsonant og kort vokal her!

DOBBEL KONSONANT

På norsk skiller vi mellom kort og lang vokal. Her kan du lære om når vokalene skal være korte.

Kort vokal foran dobbel konsonant

En vokal som kommer rett før dobbel konsonant skal være kort:

 • hadde

 • bodde

 • ull


Husk: Vi skal aldri ha dobbel "m" i slutten av et ord, men vi uttaler allikevel ordet som om det var skrevet med dobbel konsonant. Eksempler:

 • en dam - dammen (I begge disse formene av orde dam skal a være kort.)

 • en kam - kammen (I begge disse formene av orde kam skal a være kort.)

 • en klem - klemmen (I begge disse formene av orde klem skal e være kort.)

 • en tam fugl - den tamme fuglen (I begge disse formene av orde tam skal a være kort.)


Unntak: I noen få ord har vi to like konsonanter rett etter hverandre, men hver konsonant tilhører forskjellige stavelser. I slike tilfeller skal vi ikke ha kort vokal. Eksempler:

 • en takkonstruksjon (stavelser: en tak-kon-struk-sjon)

 • en prisstrategi (stavelser: en pris-stra-te-gi)


Kort vokal foran to forskjellige konsonanter

Veldig ofte skal vokaler som kommer rett før to forskjellige konsonanter være korte. Her er noen eksempler:

 • ei jakt

 • en makt

 • en fisk

 • barsk

 • rask


Unntak 1: I noen ord skal allikevel vokalen som kommer rett foran to forskjellige konsonanter være lang fordi de to konsonantene tilhører to forskjellige stavelser i ordet. Her er noen eksempler på dette:

 • en togstasjon (stavelser: en tog-sta-sjon)

 • en rasfare (stavelser: en ras-fa-re)

 • et marked (stavelser: et mar-ked)


Unntak 2: Hvis de to konsonantene som kommer etter hverandre tilhører en annen stavelse enn den foregående vokalen, skal vokalen heller ikke være kort. Eksempler:

 • en stasjon (stavelser: en sta-sjon)

 • en patron (stavelser: en pa-tron)

Obs! I noen dialekter/sosiolekter i Norge vil en allikevel bruke kort vokal når vokalen kommer rett foran to forskjellige konsonanter som inngår i en annen stavelse, slik at for eksempel den første vokalen i ordene "stasjon" og "patron" blir korte.

🇳🇴: UTTALE OG DIALEKTER:
På disse sidene kan du lære hvordan du uttaler bokstavene i norske ord (på bokmål), når du leser ordene på "standard østnorsk" (slik mange folk i Oslo-området og andre steder på Østlandet snakker). Husk at vi har mange forskjellige dialekter i Norge, og at uttalen varierer fra en dialekt til en annen.

🇬🇧: PRONUNCIATION AND LOCAL DIALECTS:
On these pages, you can learn Norwegian pronunciation. As there is no official standard for pronunciation in Norwegian, we have chosen to present the way many people in Oslo and the surrounding areas pronounce the letters when reading Norwegian (bokmål) words. Please note that there are many different local dialects in Norway, and that pronunciation varies from one dialect to another.

(Nedenfor annonsene finner du noen videoer om vokallengde.)

Videoer om vokallengde:

Vokallengde.
(Video fra www.Uttale.no.)

Vowel length (in English).
(Video fra www.Uttale.no.)