Passiv form av verb

Vi bruker passiv form av verb for å fortelle om noe som skjer med noe eller noen.

Vi har to forskjellige måter å lage passiv på:

 • passiv med -s

 • passiv med å bli

Passiv med -s:

Eksempler:

 • Døren låses klokka 22:00 hver kveld.

 • Babyen mates mange ganger om dagen.

 • Søppel må kastes i søppelbøtta.

 • Det nye sykehuset skal bygges i utkanten av byen.

Tips:

 • Vi pleier ikke å bruke passiv med -s når vi snakker om fortiden; da bruker vi heller passiv med å bli.

 • Vi bruker ofte passiv med -s sammen med modalverbene kan, skal, bør og .

Passiv med å bli:

Eksempler:

 • Døren blir låst hver klokka 22:00 hver kveld.

 • Denne blokka ble bygd i 1960.

 • Søppelet blir kastet i søppelbøttta.

 • Fisken ble spist av en stor fugl.

Tips:

 • Vi lager denne formen for passiv ved å ta et verb i perfektum partisipp (dvs. et verb i perfektum, men uten "har" foran) og så sette verbet å bli (i en eller annen form) foran dette verbet.

Oppgaver: