Ordenstall

Lær ordenstallene på norsk her!
www.Ordenstall.Bnorsk.no

Ordenstall

Her kan du lære om ordenstall på norsk!

Når bruker vi ordenstall?

  • i datoer (dag og måned)

  • i etasjer (første etasje, andre etasje, ...)

  • i klassetrinn på skolen (første klasse, andre klasse, ...)

  • i konkurranser (første plass, andre plass, tredje plass, ...)


Vi skriver punktum etter ordenstall for å vise at de er ordenstall.

en dato
en etasje
et klassetrinn
en konkurranse

Oppgaver med ordenstall:

Her er en tekst med mange ordenstall - les og gjør oppgaver:

Oppgaver: