Ordenstall

Lær ordenstallene på norsk her!
🔢  www.Ordenstall.Bnorsk.no🥇🥈🥉

Når bruker vi ordenstall?


Vi skriver punktum etter ordenstall for å vise at de er ordenstall.

en dato
en etasje
et klassetrinn
en konkurranse

Ordenstall på norsk:

1.      første

2.      andre

3.      tredje

4.      fjerde

5.      femte

6.      sjette

7.      sjuende

8.      åttende

9.      niende

10.    tiende

11. ellevte

12. tolvte

13. trettende

14. fjortende

15. femtende

16. sekstende

17. syttende

18. attende

19. nittende

20. tjuende

21. tjueførste

22. tjueandre

23. tjuetredje

24. tjuefjerde

25. tjuefemte

26. tjuesjette

30. trettiende

31. trettiførste

40. førtiende

50. femtiende

Oppgaver:

Oppgaver med ordenstall:

Her er en tekst med mange ordenstall - les og gjør oppgaver: